др Владица Симић

др Владица Симић Редовни професор
ИНСТИТУТ Институт за биологију и екологију
ОБЛАСТ Екологија, биогеографија и заштита животне средине
Кабинет: А-ПО-14 Дипломирао: 1989. године - ПМФ Крагујевац
Email: simic@kg.ac.rs Магистрирао: 1993. године - Биолошки факултет Београд
Телефон: 034 300 223 лок. 224 Докторирао: 1996. године - Биолошки факултет Београд
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне академске студије:
 • Хидроекологија и заштита вода - Биологија и Екологија
 • Теренска настава - Биологија и Екологија
 • Еколошки мониторинг заштите животне средине - Екологија
Мастер академске студије:
 • Конзервациона екологија - Екологија
 • Примењена хидробиологија – Екологије
 • Молекуларни принципи конзервационе биологије - Биологија – Молекуларна биологија
Докторске студије:
 • Виши курс хидробиологије и заштите вода - Биологија
 • Методологија хидробиолошких истраживања – Биологија
 • Биологија и екологија хидробионата – Биологија
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Simić V. M., Simić S. B., Paunovic M. M., Radojković N., Petrović A., Talevski T., Milosević Dj. D. (2016). The Alburnus benthopelagic fish species of the Western Balkan Peninsula: An assessment of their sustainable use. Science of the Total Environment, 540: 410-417. (ISSN 0048-9697, IF2014 – 4.099) M21
 2. Stojkovic-Piperac M., Milosevic Dj., Simic S., Simic V. (2016). The utility of two marine community indices to assess the environmental degradation of lotic systems using fish communities. Science o f the Total Environment, 551:1-8 (ISSN 0048-9697, IF2014 – 4.099) M21
 3. Milosevic Dj., Cerba D., Szekeres J., Csanyi B., Tubic B.,P Simic V., M Paunovic M. M (2016). Artificial neural networks as an indicator search engine: The visualization of natural and man-caused taxa variability. Ecological Indicators, 61: 777-789. (ISSN1470-160X IF2014 - 3.444) M21
 4. Simić V., Maguire I., Rajković M., Petrović A. (2015). Conservation Strategy for the Endangered crayfish species of the family Astacidae: the ESHIPPOcrayfish model. Hydrobiologia, 760 (1): 1-13. (ISSN 0018-8158, IF2014 - 2.275) M21
 5. Simić V. M., Simić S. B., Stojković Piperac M., Petrović A., Milošević Dj. (2014). Commercial fish species of inland waters: A model for sustainability assessment and management. Science of the Total Environment, 497: 642-650. (ISSN 0048-9697, IF2014 – 4.099) M21
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Rojal Norwegian Embassy. Crypreservation in fisheries and conservation of salmonid fish species in Serbia . Grant Letter for SRB-15/0009. 2015-2016.
 • AQUAGAMETE COST Action- Food and Agriculture, COST Action FA 1205 (Assessing and improving the quality of aquatic animal gametes to enhance aquatic resources). Пуноправни члан међународног комитета за управљање и координатор пројекта за Србију http://aquagamete.webs.upv.es/serbia/
 • (2014-2019.) The GLOBAQUA project. The European Communities 7th Framework Programme. Funding under Grant agreement no. 603629-ENV-2013-6.2
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Бави се научно-истраживачким радом из области Екологије, биогеографије и жаштите животне средине. Највећи допринос огледа се у развоју нове методе за еколошки мониторинг копнених вода и новог модела за процену приоритета конзервације угрожених врста макробескичмењака, декаподних ракова и риба. Научни резултати налазе практичну примену како у еколошком мониторингу вода, тако и у конзервацији и одрживом коришћењу рибљег фонда.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English