др Снежана Станић

др Снежана Станић Редовни професор
ИНСТИТУТ Институт за биологију и екологију
ОБЛАСТ Генетика и еволуција
Кабинет: А-I-16а Дипломирала: 1985. године
Email: stanic@kg.ac.rs Магистрирала: 1990. године
Телефон: 336 223 локал 250 Докторирала: 1995. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
  • Генетика
  • Еволуциона биологија
  • Биоетика
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. Mladenović M, Matić S, Stanić S., Solujić S, Mihailović V, Stanković N, Katanić J. (2013): Combining molecular docking and 3-D pharmacophore generation to enclose the in vivo antigenotoxic activity of naturally occurring aromatic compounds: myricetin, quercetin, rutin, and rosmarinic acid. Biochem. Pharmacol., 86, 1376–1396
  2. Sanja Matić, Snežana Stanić, Slavica Solujić, Milan Mladenović & Vladimir Mihailović (2012): In vivo antigenotoxic potential and possible mechanism of action of selected 4-hydroxy-2H-chromen-2-one-derivates, J. Biochem Molecular Toxicology, Vol. 26, No 8, 322-330
  3. Snežana Stanić, S. Matić, G. Đelić, M. Mihailović, D. Bogojević and S. Solujić (2011): Study of genotoxicity and antigenotoxicity of the Cotinus coggygria Scop. Methanol extract by Drosophila melanogaster sex-linked recessive lethal test, Rusian Journal of Genetics, Vol. 47, No 7, 874-878
  4. Sanja Matić, Snežana Stanić, Desanka Bogojević, Slavica Solujić, Nevena Grdović, Melita Vidaković and Mirjana Mihailović (2011): Genotoxic potential of Cotinus coggygria Scop. (Anacardiaceae) stem extract in vivo, Genetics and Molecular Biology, 34, 2, 298-303
  5. Slavica Solujić, Slobodan Sukdolak, Nenad Vuković, Neda Nićiforović and Stanić Snežana (2008): Chemical composition and biological activity on the acetone extract of Ambrosia artemisifolia L. pollen, Journal of the Serbian Chemical Society 73(11): 1039-1049
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • Преклиничка испитивања биоактивних супстанци 41010.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Генотоксикологија; тестирање агенаса природног и вештачког порекла применом тестова како за детекцију герминативних, тако и за детекцију соматских мутација.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English