Јоксовић др Љубинка

Јоксовић др Љубинка Ванредн професор
ИНСТИТУТ - Институт за хемију
ГРУПА - Аналитичка хемија
Кабинет: Б-0-5 Дипломирала: 12. 2. 1988. године
Email: ljubinka.joksovic@pmf.kg.ac.rs Магистрирала: 24. 1. 1995. године
Телефон: 336 223 лок. 361 Докторирала: 28. 3. 2008. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Аналитичка хемија 2.
 • Хемија природних и отпадних вода
 • Процена утицаја на животну средину
 • Семимикро и микро методе анализе
Докторске студије:
 • Аналитика у систему квалитета
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Petrović, Đorđe Z; Jakovljević, Ivan Z; Joksović, Ljubinka; Szecsenyi-Meszaroš, Katalin; Đurđević, Predrag T: Study of the hydrolytic properties of the trivalent Y-ion in chloride medium, Polyhedron (2016), 105, 1-11.
 2. Jakovljević, Ivan Z; Petrović, Đorđe Z; Joksović, Ljubinka; Lazarević, Ivan T; Stankov- Jelikić, Milena D; Đurđević, Predrag T: Complex formation equilibria between aluminum(III), gadolinium(III) and yttrium(III) ions and some fluoroquinolone ligands. Potentiometric and spectroscopic study, Journal of Coordination Chemistry (2015), 68 (24), 4272-4295.
 3. Cvijović, Mirjana; Kilibarda, Vesna; Stankov-Jelikic, Milena; Lazarević, Ivan; Jakovljević, Ivan; Joksović, Ljubinka; Đurđević, Predrag: ESI-MS study of speciation in hydrolyzed aluminum chloride solutions, Journal of the Brazilian Chemical Society (2012), 23(6), 1087-1097.
 4. Đurđević, Predrag; Joksović, Ljubinka; Jelić, Ratomir; Đurđević, Aleksandra; Stankov- Jelikic, Milena: Solution equilibria between aluminum(III) ion and some fluoroquinolone family members. Spectroscopic and potentiometric study, Chemical & Pharmaceutical Bulletin (2007), 55(12), 1689-1699.
 5. Jelić, Ratomir M; Joksović, Ljubinka G.; Đurđević, Predrag T: Potentiometric Study of the Effect of Sodium Dodecylsulfate and Dioxane on the Hydrolysis of the Aluminum(III) Ion, Journal of Solution Chemistry (2005), 34(11), 1235-1261.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Синтеза, моделовање, физичко-хемијске и биолошке особине органских једињења и одговарајућих метала, бр. 172016.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Аналитичка одређивања једињења из биљака, њихових синтетичких деривата и хемијских аналога
CURRICULUM VITAE - Српски CURRICULUM VITAE - English