Деканат


ДЕКАН

др Марија Станић Редовни професор
ИНСТИТУТ Институт за математику и информатику
ГРУПА Математика
Кабинет: А-0-12
Email: dekan@pmf.kg.ac.rs
URL: http://www.pmf.kg.ac.rs/mstanic
Телефон: 034 336 223 локал 232

ПРОДЕКАН ЗА НАУКУ

др Милан Ковачевић Редовни професор
ИНСТИТУТ Институт за физику
ГРУПА Физика
Кабинет: A-0-10
Email: prodekan.nauka@pmf.kg.ac.rs
URL: https://www.pmf.kg.ac.rs/?id=396
Телефон: 034 336 223 локал 231

ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ

др Александар Остојић Редовни професор
ИНСТИТУТ Институт за биологију и екологију
ГРУПА Екологија, биогеографија и заштита животне средине
Кабинет: А-0-10
Email: prodekan.nastava@pmf.kg.ac.rs
URL: https://www.pmf.kg.ac.rs/?id=297
Телефон: 034 336 223 лок. 231

ПРОДЕКАН ЗА ФИНАНСИЈЕ

др Верица Јевтић Ванредни професор
ИНСТИТУТ Институт за хемију
ГРУПА Неорганска хемија
Кабинет: А-0-10
Email: prodekan.finasije@pmf.kg.ac.rs
URL: https://www.pmf.kg.ac.rs/?id=347
Телефон: 034 336 223 лок 301

СТУДЕНТ ПРОДЕКАН

Александра Станић Студент
ИНСТИТУТ Институт за математику и информатику
ГРУПА Информатика
Кабинет: A-0-23
Email: student.prodekan@pmf.kg.ac.rs