Деканат

ДЕКАНАТ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА


ДЕКАН

др Срећко Трифуновић Редовни професор
ИНСТИТУТ - Институт за хемију
ГРУПА - Неорганска хемија
Кабинет: Б-0-4а Дипломирао: 1978. године
Email: srecko.trifunovic@pmf.kg.ac.rs Магистрирао: 1985. године
Телефон: 034 300 263 Докторирао: 1991. године
  • Декан Факултета је орган пословођења Факултета.
  • Декан се бира из редова редовних професора на Факултету који су у радном односу са пуним радним временом.
  • Декан за свој рад одговара Савету Факултета.

ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ

др Александар Остојић Ванредни професор
ИНСТИТУТ - Институт за биологију и екологију
ГРУПА - Екологија, биогеографија и заштита животне средине
Кабинет: А-II-7 Дипломирао: 1984. године
Email: aleksandar.ostojic@pmf.kg.ac.rs Магистрирао: 1993. године
Телефон: 336 223 лок. 273 Докторирао: 2000. године

ПРОДЕКАН ЗА ФИНАНСИЈЕ

др Марија Станић Редовни професор
ИНСТИТУТ - Институт за математику и информатику
ГРУПА - Математика
Кабинет: А-II-26 Дипломирала: 1998. године
Email: stanicm@kg.ac.rs Магистрирала: 2003. године
Телефон: 034 336 247 Докторирала: 2007. године

ПРОДЕКАН ЗА НАУКУ

др Милан Ковачевић Редовни професор
ИНСТИТУТ - Институт за физику
ГРУПА - Физика
Кабинет: Б-0-2 Дипломирао: 1992. године
Email: kovac@kg.ac.rs Магистрирао: 2000. године
Телефон: 336 223 локал 323 Докторирао: 2007. године

СТУДЕНТ ПРОДЕКАН

Јовица Бранковић Студент  
ИНСТИТУТ - Институт за хемију
ГРУПА - Хемија
Кабинет:      
Email: jovicabrankovic1994@gmail.com    
Телефон:  060-395-84-83