Документа


ПРОГРАМ РАЗВОЈА НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ ПОДМЛАТКА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ПРОГРАМ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ РАДА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

РАЗВОЈ НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКОГ ПОДМЛАТКА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА ПЕРИОД 1. 1. 2025. ДО 31. 12. 2029. ГОДИНЕ

НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКИ РАД ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА ПЕРИОД 1. 1. 2025. ДО 31. 12. 2029. ГОДИНЕ

СТУДЕНТИ ДАС-А ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ПОДАЦИ О УЧЕШЋУ У КОМИСИЈИ ЗА ОДБРАНЕ ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА ЗА ПЕРИОД 2020-2024.

ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА ПЕРИОД 2020-2024.

САЖЕТАК МЕЂУНАРОДНЕ САРАДЊЕ ЗА ПЕРИОД 2020. - 2023.

РАДОВИ М20 НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА ПЕРИОД 2020-2024