Избор студената демонстратора

Ставља на увид јавности Извештај за избор студената демонстратора:

Датум Име и Презиме Институт Извештај
26. 10. 2022. Драгор Драгановић Институт за математику и информатику
26. 10. 2022. Јелена Петровић Институт за математику и информатику
26. 10. 2022. Милица Стевановић Институт за математику и информатику
26. 10. 2022. Тина Петровић Институт за математику и информатику
14. 10. 2021. Никола Рњак Институт за математику и информатику
14. 10. 2021. Милена Живковић Институт за физику
14. 10. 2021. Ксенија Очишник Институт за математику и информатику
14. 10. 2021. Дејан Белић Институт за математику и информатику
13. 9. 2021. Марко Милошевић Институт за физику
15. 12. 2020. Никола Бачанин Институт за математику и информатику
26. 10. 2020. Жељко Цимбаљевић Институт за физику
26. 10. 2020. Никола Андрејевић Институт за математику и информатику
26. 10. 2020. Марко Милошевић Институт за физику
26. 10. 2020. Марија Станић Институт за математику и информатику
26. 10. 2020. Јована Арсовић Институт за математику и информатику
26. 10. 2020. Филип Бојовић Институт за математику и информатику
26. 10. 2020. Бранка Јовановић Институт за математику и информатику
26. 10. 2020. Александра Казаковић Институт за математику и информатику