Избор студената демонстратора

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


Ставља на увид јавности Извештај за избор студената демонстратора:

Датум: Име и Презиме Институт Извештај
25. 10. 2023. Анђелина Максимовић Институт за математику и информатику
25. 10. 2023. Ања Ивановић Институт за математику и информатику
25. 10. 2023. Богдан Анђелковић Институт за математику и информатику
25. 10. 2023. Драгор Драгановић Институт за математику и информатику
25. 10. 2023. Јана Брзаковић Институт за математику и информатику
25. 10. 2023. Јефимија Стаменовић Институт за математику и информатику
25. 10. 2023. Љубомир Матовић Институт за математику и информатику
25. 10. 2023. Марија Јоловић Институт за математику и информатику
25. 10. 2023. Милица Стевановић Институт за математику и информатику
25. 10. 2023. Милица Васовић Институт за математику и информатику
25. 10. 2023. Радован Драшковић Институт за математику и информатику
25. 10. 2023. Срђан Тодоровић Институт за математику и информатику
25. 10. 2023. Стефан Станишић Институт за математику и информатику

АРХИВА ►