др Светислав Савовић

др Светислав Савовић Редовни професор
ИНСТИТУТ Институт за физику
ГРУПА Субатомска физика
Кабинет: A-0-1 Дипломирао:  
Email: savovic@kg.ac.rs Магистрирао:  
Телефон: 336 223 локал 244 Докторирао:  
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
  • Информатика
  • Метрологија
  • Техника физичког експеримента
Мастер студије:
  • Нумерички методи и симулације у физици
  • Лабораторија савремене физике
Докторске студије:
  • Нуклеарна физика
  • Монте Карло симулације у физици
РЕФЕРЕНЦЕ:
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Субатомска физика

Home Page