Руководиоци студијских програма


ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Студијски програм Руководилац/Контакт особа Контакт мејл
ОАС Биологија др Олгица Стефановић olgica.stefanovic@pmf.kg.ac.rs
ОАС Екологија др Ана Петровић ana.petrovic@pmf.kg.ac.rs
ОАС Хемија др Виолета Марковић violeta.markovic@pmf.kg.ac.rs
ОАС Математика др Сузана Алексић suzana.aleksic@pmf.kg.ac.rs
ОАС Информатика др Ана Капларевић Малишић ana.kaplarevic@pmf.kg.ac.rs
ОАС Физика др Ненад Стевановић nenad.stevanovic@pmf.kg.ac.rs
ОАС Психологија др Дарко Хинић darko.hinic@pmf.kg.ac.rs
ОАС Инжењерство заштите животне средине др Јована Богојевски jovana.bogojeski@pmf.kg.ac.rs

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Студијски програм Руководилац/Контакт особа Контакт мејл
МАС Биологија др Биљана Бојовић biljana.bojovic@pmf.kg.ac.rs
МАС Екологија др Маријана Косанић мarijana.kosanic@pmf.kg.ac.rs
МАС Хемија др Андреја Ћирић andreja.ciric@pmf.kg.ac.rs
МАС Математика др Ненад Стојановић nenad.stojanovic@pmf.kg.ac.rs
МАС Информатика др Вишња Симић visnja.simic@pmf.kg.ac.rs
МАС Информационе технологије др Бобан Стојановић boban.stojanovic@pmf.kg.ac.rs
МАС Физика др Јасна Стевановић jasna.stevanovic@pmf.kg.ac.rs
МАС Молекуларна биологија и физиологија др Милена Милутиновић milena.milutinovic@pmf.kg.ac.rs

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Студијски програм Руководилац/Контакт особа Контакт мејл
ДАС Биологија др Невена Ђукић nevena.djukic@pmf.kg.ac.rs
ДАС Хемија др Владимир Петровић vladimir.petrovic@pmf.kg.ac.rs
ДАС Математика др Емилија Нешовић emilija.nesovic@pmf.kg.ac.rs
ДАС Рачунарске науке др Милош Ивановић milos.ivanovic@pmf.kg.ac.rs
ДАС Докторска школа математике др Сузана Алексић suzana.aleksic@pmf.kg.ac.rs
ДАС Физика др Владимир Марковић vladimir.markovic@pmf.kg.ac.rs