Руководиоци студијских програма


ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ


Студијски програм
Руководилац/Контакт особа
Контакт мејл

ОАС Биологија
др Олгица Стефановић

ОАС Екологија
др Ана Петровић

ОАС Хемија
др Виолета Марковић

ОАС Математика
др Сузана Алексић

ОАС Информатика
др Ана Капларевић Малишић

ОАС Физика
др Ненад Стевановић

ОАС Психологија
др Дарко Хинић

ОАС Инжењерство заштите животне средине
др Јована Богојевски


МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ


Студијски програм
Руководилац/Контакт особа
Контакт мејл

МАС Биологија
др Биљана Бојовић

МАС Екологија
др Маријана Косанић

МАС Хемија
др Андреја Ћирић

МАС Математика
др Ненад Стојановић

МАС Информатика
др Вишња Симић

МАС Физика
др Јасна Стевановић

МАС Молекуларна биологија и физиологија
др Милош Матић

МАС Информационе технологије
др Бобан Стојановић


ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ


Студијски програм
Руководилац/Контакт особа
Контакт мејл

ДАС Биологија
др Невена Ђукић

ДАС Хемија
др Владимир Петровић

ДАС Математика
др Емилија Нешовић

ДАС Рачунарске науке
др Милош Ивановић

ДАС Физика
др Владимир Марковић

ДАС Докторска школа математике
др Сузана Алексић