др Ненад Стевановић

др Ненад Стевановић Ванредни професор
ИНСТИТУТ Институт за физику
ГРУПА  
Кабинет: Б-0-3 Дипломирао: 2000. године
Email: nenad.stevanovic@pmf.kg.ac.rs Магистрирао: 2004. године
Телефон: 336 223 локал 322 Докторирао: 2007. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Електромагнетизам 1
 • Електромагнетизам 2
 • Оптика
 • Практикум из електромагнетизма 1.
 • Практикум из електромагнетизма и оптике
 • Програмски језици више генерације
 • Физичке основе електротерапије и електродијагностике
 • Медицинска инструментација 1
Докторске студије:
 • Виши курс радијационе физике
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. N. Stevanovic, V. Markovic and D. Nikezic. Behavior of radon, thoron and their progeny in a room, 2015, LAP Lambert Academic Publishing - ISBN: 978-3-659-68290-2.
 2. N. Stevanović and D. Nikezić. Calculation of stopping power for partially stripped ion by using oscillator model. Eur. Phys. J. D, 2007,42, 397–406. ISSN1434-6060
 3. N. Stevanovic, V.M. Markovic, D. Nikezic. Deposition rates of unattached and attached fractions in room at turbulent airflow and ventilation. Journal of Environmental Radioactivity, 2009, 100, 585–589. ISSN 0265-931X
 4. B. Milenkovic, N. Stevanovic, D. Nikezic and M. Ivanovic. Computer program Neutron_CR-39 for simulation of neutrons from an Am-Be source and calculation of proton track profiles. Computer Phys Commun 2011, 182, 1536-1542. ISSN 0010-4655
 5. N. Stevanovic, V.M. Markovic. Diffraction pattern by rotated conical tracks in solid state nuclear track detectors, Optics & Laser Technology. 2016, 80, 204-208. ISSN 0030-3992
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Експериментална и теоријска истраживања у радијационој физици и радиекологији , пројекат бр 171021
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Радијациона физика
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English