Дозвола за рад, измене и допуне



РЕШЕЊЕ О ДОПУНИ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД - Број 612-00-01442/2018-06 од 12. 3. 2019. године - ОАС Психологија

РЕШЕЊЕ О ДОПУНИ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД - Број 612-00-02424/2017-06 од 30. 11. 2017. године

РЕШЕЊЕ О ДОПУНИ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД од 22. 3. 2016. године

РЕШЕЊЕ О ДОПУНИ И ИЗМЕНИ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД 16. 3. 2015. године

ДОЗВОЛА ЗА РАД од 20. 4. 2010. године