Стефановић др Олгица

Стефановић др Олгица Доцент
ИНСТИТУТ - Институт за биологију и екологију
ОБЛАСТ - Микробиологија
Кабинет: А-I-17 Дипломирала: 11.11.2004. Године
Email: olgica.stefanovic@pmf.kg.ac.rs Магистрирала:  
Телефон: 336 223 локал 248 Докторирала: 21.05.2012. Године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Основи биотехнологије
 • Микробиолошка биотехнологија
 • Микробиологија земљишта и вода
 • Биолошки активне супстанце
 • Микробиологија (практична настава)
 • Биологија прокариота (практична настава)
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Stefanovic O., Tesic J., Comic Lj. (2015). Melilotus albus and Dorycnium herbaceum extracts as source of phenolic compounds and their antimicrobial, antibiofilm and antioxidant potentials. Journal of Food and Drug Analysis, 23, 3: 417–424.
 2. Stefanović O., Radojević I, Čomić Lj. (2015). Synthetic cinnamates as potential antimicrobial agents. Hemijska industrija, 69 (1): 37-42.
 3. Licina B, Stefanovic O., Vasic S, Radojevic I, Dekic M, Čomić Lj. (2013). Biological activities of the extracts from wild growing Origanum vulgare L. Food control, 33: 498-504.
 4. Vučić DM, Petković MR, Rodić-Grabovac BB, Stefanović O.D., Vasić S.M., Čomić Lj.R. (2013). Phenolic content, antibacterial and antioxidant activities of Erica herbacea L. Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research, 70(6): 1021-1026.
 5. Stefanović O., Radojević I., Vasić S., Čomić Lj. (2012). Antibacterial activity of naturally occurring compounds from selected plants. In: Varaprasad Bobbarala, ed, Antibacterial Agents. InTech - Open Access Publisher, 1-24.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • 2011 – 2016. Карактеризација и примена метаболита гљива и утврђивање потенцијала нових биофунгицида, ев. бр. ОИ173032, Руководилац пројекта проф. др Јелена Вукојевић, Биолошки факултет, Универзитет у Београду
 • 2011 – 2016. Преклиничка испитивања биоактивних супстанци (ПИБАС), ев. бр. III 41010, Руководилац пројекта проф. др Снежана Марковић, ПМФ, Универзитет у Крагујевцу
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Тестирање антибактеријске и антибиофилм активности биолошки активних супстанци. Испитивање механизама деловања биолошки активних супстанци. Испитивање синергистичког ефекта.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English