др Олгица Стефановић

др Олгица Стефановић Ванредни професор
ИНСТИТУТ Институт за биологију и екологију
ОБЛАСТ Микробиологија
Кабинет: А-II-15б Дипломирала: 11. 11. 2004. године
Email: olgica.stefanovic@pmf.kg.ac.rs Магистрирала:  
Телефон: 336 223 локал 266 Докторирала: 21. 5. 2012. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Општа микробиологија
 • Биологија прокариота
 • Основи биотехнологије
 • Микробиологија земљишта и вода
 • Микробиолошка биотехнологија
 • Биолошки активне супстанце
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. O. D. Stefanovic, I.D. Radojevic, Lј.R. Comic, V.V. Jevtic, G.P. Radic, S.R. Trifunovic (2017) Antioxidant and antimicrobial screening of some dialkyl esters of ethylenediamine-N, N′ -Di-S,S-(2,2′-dibenzyl) acetic acid and their platinum(IV) complexes. Oxidation Communications, 40(3): 1070–1080
 2. Mirjana Z. Muruzović, Katarina G. Mladenović, Olgica D. Stefanović, Sava M. Vasić, Ljiljana R. Čomić (2016) Extracts of Agrimonia eupatoria L. as sources of biologically active compounds and evaluation of their antioxidant, antimicrobial, and antibiofilm activities. Journal of food and drug analysis, 24: 539 -547
 3. Stefanović O, Tešić J, Čomić Lj. (2015) Melilotus albus and Dorycnium herbaceum extracts as source of phenolic compounds and their antimicrobial, antibiofilm and antioxidant potentials. Journal of Food and Drug Analysis, 23, 3: 417–424.
 4. Braho Z. Ličina, Olgica D. Stefanović, Sava M. Vasić, Ivana D. Radojević, Ljiljana R. Čomić, (2013) Biological activities of the extracts from wild growing Origanum vulgare L., Food Control, 33, 498-504
 5. Stefanović O, Stanojević D, Čomić Lj. (2012) Synergistic antibacterial activity of Salvia officinalis and Cichorium intybus extracts and antibiotics. Acta Poloniae Pharmaceutica - Drug Research, 69, 3: 457-463
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • 2011 – 2020. Карактеризација и примена метаболита гљива и утврђивање потенцијала нових биофунгицида, ев. бр. ОИ173032, Руководилац пројекта проф. др Јелена Вукојевић, Биолошки факултет, Универзитет у Београду
 • 2011 – 2020. Преклиничка испитивања биоактивних супстанци (ПИБАС), ев. бр. III 41010, Руководилац пројекта доц. др Снежана Марковић, Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Тестирање антибактеријске и антибиофилм активности биолошки активних супстанци. Испитивање механизама деловања биолошки активних супстанци. Испитивање синергистичког ефекта.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English