Календар активности, празници и нерадни дани у школској 2016/17. години

Природно-математички факултет

Универзитета у Крагујевцу

Календар активности, празници и нерадни дани у школској 2016/17. години

 • Настава у зимском семестру траје до 30.12.2016. године.
 • Настава у летњем семестру почиње 20. фебруара, а завршава се 09. јуна 2017. године.

Празници, ненаставни и нерадни дани

 • (петак) 11.11.2016. – Дан примирја у Првом светском рату, нерадан дан
 • (понедељак и уторак) 02. и 03. јануар – Нова година, нерадни дани
 • Од 04. до 06. јануара - нерадни дани. Први радни дан – понедељак, 09. јануар 2017. године
 • Недеља од 09. до 13. јануара је радна, ненаставна.
 • 15. и 16. фебруар – (среда и четвртак) - празник, нерадни дани
 • 14. април – (петак) – празник, нерадни дан
 • 17. април – (понедељак) – празник, нерадни дан
 • 01. и 02. мај (понедељак и уторак) – празник, нерадни дани

Дан Факултета

 • 18. април –додела диплома (радни дан)
 • 19. април – Свечана академија (радни дан, са паузом од 11,00 до 14,00 часова)

У Крагујевцу, 21.10.2016. године

Продекан за наставу

Топузовић др Марина