Календар активности, празници и нерадни дани у школској 2021/22. години

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ, ПРАЗНИЦИ И НЕРАДНИ ДАНИ У ШКОЛСКОЈ 2021/22. ГОДИНИ


ПРАЗНИЦИ У ШКОЛСКОЈ 2021/22. ГОДИНИ

 • ДАН ПРИМИРЈА У ПРВОМ СВЕТСКОМ РАТУ – 11. 11. 2021 (ЧЕТВРТАК)
 • НОВА ГОДИНА – 1. и 2. 1. 2022 (СУБОТА И НЕДЕЉА)
 • БОЖИЋ – 7. 1. 2022. (ПЕТАК)
 • СРЕТЕЊЕ – ДАН ДРЖАВНОСТИ – 15. и 16. 2. 2022 (УТОРАК И СРЕДА)
 • ВАСКРС – од 22. 4. (ВЕЛИКИ ПЕТАК) до 25. 4. 2022 (ПОНЕДЕЉАК)
 • ПРАЗНИК РАДА – 1. и 2. 5. 2022 (НЕДЕЉА И ПОНЕДЕЉАК)

НЕРАДНИ ДАНИ У ШКОЛСКОЈ 2021/22. ГОДИНИ

 • ДАН ПРИМИРЈА – 11. 11. 2021 (ЧЕТВРТАК)
 • НЕРАДНА НЕДЕЉА од 1. до 7. 1. 2022. ПРВИ РАДНИ ДАН ЈЕ 10. 1. 2022 (ПОНЕДЕЉАК)
 • ДАН ДРЖАВНОСТИ – 15. и 16. 2. 2022 (УТОРАК И СРЕДА)
 • ВАСКРС – од 22. 4. (ПЕТАК) до 25. 4. 2022 (ПОНЕДЕЉАК)
 • ПРАЗНИК РАДА – од 1. 5. (НЕДЕЉА) до 3. 5. 2022 (УТОРАК).

ДАН ФАКУЛТЕТА (РАДНИ ДАНИ)

 • 14. 4. 2022 (ЧЕТВРТАК) – ДОДЕЛА ДИПЛОМА
 • 15. 4. 2022 (ПЕТАК) – СВЕЧАНА АКАДЕМИЈА

НАСТАВА У ЗИМСКОМ СЕМЕСТРУ СЕ ЗАВРШАВА 14. 1. 2022. ГОДИНЕ (ПЕТАК). ДО ТОГ ДАТУМА ТРЕБА ДА СЕ ЗАВРШЕ СВЕ ПРЕДИСПИТНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ЗИМСКИ СЕМЕСТАР.

УКОЛИКО НЕКОМЕ НЕДОСТАЈУ ТЕРМИНИ ЗА ЗАВРШЕТАК ПРЕДАВАЊА, НАДОКНАДУ ТИХ ТЕРМИНА МОЖЕ ДА ОБАВИ ОНЛАЈН У ДОГОВОРУ СА СТУДЕНТИМА.

НАСТАВА У ЛЕТЊЕМ СЕМЕСТРУ ПОЧИЊЕ 21. 2. 2022. ГОДИНЕ (ПОНЕДЕЉАК), А ЗАВРШАВА СЕ 3. 6. 2022. ГОДИНЕ (ПЕТАК). ПРЕДИСПИТНЕ АКТИВНОСТИ СЕ ЗАВРШАВАЈУ ОД 6. ДО 10. 6. 2022. ГОДИНЕ.


ПРВА ГОДИНА ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

СВЕЧАНИ ПРИЈЕМ СТУДЕНАТА ПРВЕ ГОДИНЕ ОБАВИЋЕ СЕ У ПЕТАК, 23. СЕПТЕМБРА 2022. ГОДИНЕ, У 11:00 У СВЕЧАНОЈ САЛИ ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА

ПОЧЕТАК НАСТАВЕ ЗА СТУДЕНТЕ ПРВЕ ГОДИНЕ НА СВИМ ИНСТИТУТИМА ЈЕ ПОНЕДЕЉАК, 26. СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ.


ДРУГА, ТРЕЋА И ЧЕТВРТА ГОДИНА ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

УПИС СТУДЕНАТА ДРУГЕ, ТРЕЋЕ И ЧЕТВРТЕ ГОДИНЕ ОАС НА СВИМ ИНСТИТУТИМА ОДРЖАЋЕ СЕ У СЛЕДЕЋИМ ТЕРМИНИМА: 22. - 27. СЕПТЕМБРА 2022.

ПОЧЕТАК НАСТАВЕ ЗА СТУДЕНТЕ ДРУГЕ, ТРЕЋЕ И ЧЕТВРТЕ ГОДИНЕ ОАС НА СВИМ ИНСТИТУТИМА ЈЕ ПОНЕДЕЉАК, 26. СЕПТЕМБАР 2022. ГОДИНЕ.


ПРВА ГОДИНА МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

ТЕРМИНИ КОНКУРСА, ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА (ТАМО ГДЕ СЕ ОРГАНИЗУЈУ) И УПИСА НА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ БИЋЕ НАКНАДНО ИСТАКНУТ.

ПОЧЕТАК НАСТАВЕ НА МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА НА СВИМ ИНСТИТУТИМА ЋЕ БИТИ НАКНАДНО ИСТАКНУТ


У Крагујевцу, 21. 9. 2021. године

Продекан за наставу

Проф. др Александар Остојић