Докторске академске студије ДАС (180ЕСПБ)


ДАС Математика (Доктор наука - математичке науке)
ДАС Рачунарских наука (Доктор наука - рачунарске науке)
ДАС Докторска школа математике (Доктор наука - математичке науке), заједнички студијски програм
ДАС Физика
ДАС Хемија
ДАС Биологија