Докторске академске студије

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - ДАС (180ЕСПБ)

шест студијских програма:

ДАС Математика (Доктор наука - математичке науке)
ДАС Рачунарских наука (Доктор наука - рачунарске науке)
ДАС Докторска школа математике (Доктор наука - математичке науке)
ДАС Физика
ДАС Хемија - 2013
ДАС Хемија
ДАС Биологија