Докторске академске студије ДАС (180ЕСПБ)ДАС Математика (Доктор наука - математичке науке)

ДАС Рачунарских наука (Доктор наука - рачунарске науке)

ДАС Физика

ДАС Хемија

ДАС БиологијаДАС Докторска школа математике (Доктор наука - математичке науке), заједнички студијски програм