др Иван Живић

др Иван Живић Редовни професор
ИНСТИТУТ Институт за физику
ГРУПА Физика кондензоване материје
Кабинет: Б-0-4 Дипломирао: 24. 12. 1987. године
Email: ivanz@kg.ac.rs Магистрирао: 12. 9. 1991. године
Телефон: 336 223 локал 321 Докторирао: 14. 3. 1994. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
  • Теоријска механика
  • Статистичка физика
Докторске студије:
  • Теорија фазних прелаза
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. I.Živić, S.Milošević, and H.E.Stanley, Self-avoiding walks on compact fractals: Exact and Monte Carlo renormalization group results, Phys. Rev. E 47 (1993) 2430-2439.
  2. I.Živić, S.Milošević, and H.E.Stanley, Comparative study of self-avoiding trails and self-avoiding walks on a family of compact fractals, Phys. Rev. E 58 (1998) 5376-5381.
  3. I.Živić, On the number of contacts of a floating polymer chain cross-linked with a surface adsorbed chain on fractal structures, J. Stat. Mech. (2007) P02005 (14 pages).
  4. I.Zivić, S.Elezović-Hadžić and S.Milošević, Stiffness dependence of critical exponents of semiflexible polymer chains situated on two-dimensional compact fractals, Phys. Rev. E 80 (2009) 061131 (9 pages).
  5. I.Zivić, S.Elezović-Hadžić and S.Milošević, Semiflexible polymer chains on the square lattice: Numerical study of critical exponents, Phys. Rev. E 98 (2018) 062133 (11 pages).
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • Фазни прелази и карактеризација неорганских и органских система. Пројекат број 171015.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Критични феномени, Полимерни системи, Фракталне структуре.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English