Боровићанин др Бојана

Боровићанин др Бојана Ванредни професор
ИНСТИТУТ - Институт за математику и информатику
ГРУПА -      
Кабинет: А-II-26 Дипломирала: 1996. године
Email: bojanab@kg.ac.rs Магистрирала: 2000. године
Телефон: 034 336 247 Докторирала: 2008. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије
 • Дискретна математика
 • Диференцијалне једначине
 • Теорија бројева
 • Математичка анализа
 • Теоријске основе информатике 2
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. B. Borovićanin, B. Furtula, On extremal Zagreb indices of trees with given domination number, Appl. Math. Comput. 279(2016), 208-218.
 2. B. Borovićanin, On the extremal Zagreb indices of trees with given number of segments or given number of branching vertices, MATCH Commun. Math. Comput. Chem. 74 (2015), 57-79.
 3. М. Petrović, B. Borovićanin, T. Aleksić, Bicyclic graphs for which the least eigenvalue is minimum, Linear Algebra Appl. 430(4) (2009), 1328-1335.
 4. M. Petrović, B. Borovićanin, The spectral radius of tricyclic graphs with n vertices and k pendant edges, Ars Combinatoria, 86(2008), 77-88.
 5. M. Petrović, B. Borovićanin, Z. Radosavljević, The integral 3-harmonic graphs, Linear Algebra Appl. 416 (2006), 298-312.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Пројекат 174033: „Теорија графова и математичко програмирање са применама у хемији и рачунарству“ (Министарство за образовање, науку и технолошки развој Републике Србије)
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Дискретна математика (Теорија графова)

Home Page