Образовање и настава

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


ОБРАЗОВАЊЕ И НАСТАВА

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОЈ ЛИТЕРАТУРИ НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ
ПРАВИЛНИК О РАДУ И ОРГАНИЗАЦИЈИ ЦЕНТРА ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ
ОДЛУКА О ЗАБРАНИ УРУЧИВАЊА ПОКЛОНА МЕНТОРУ И ЧЛАНОВИМА КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ И ОДБРАНУ ЗАВРШНОГ РАДА ПРИЛИКОМ ОДБРАНЕ ЗАВРШНОГ РАДА НА СВИМ НИВОИМА СТУДИЈА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
ОДЛУКА О ЗАБРАНИ СНИМАЊА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА НА СВИМ НИВОИМА СТУДИЈА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
ПРАВИЛНИК О МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
Измене и допуне Правилника о мастер академским студијама
Потврда о одбрани завршног (мастер) рада
Изјава аутора о коришћењу завршног (мастер) рада
ПРАВИЛНИК О ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
Правилник о испитима на Природно-математичком факултету у Крагујевцу
Правилник о коришћењу књижног фонда Библиотетеке 2006. година
Измене и допуне Правилника о коришћењу књижног фонда Библиотетке 2011. година
ОДЛУКА О ДРЖАЊУ НАСТАВЕ НА МОДУЛИМА И ИЗБОРНИМ ПРЕДМЕТИМА