Образовање и настава


ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗAЦИЈИ И СПРОВОЂЕЊУ КРАТКИХ ПРОГРАМА СТУДИЈА НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ПРАВИЛНИК О РАДУ И ОРГАНИЗАЦИЈИ ЦЕНТРА ЗА МАТЕМАТИЧКО И ИНФОРМАТИЧКО ОБРАЗОВАЊЕ

ПРАВИЛНИК О НАСТАВНОЈ ЛИТЕРАТУРИ НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О НАСТАВНОЈ ЛИТЕРАТУРИ НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ

ПРАВИЛНИК О РАДУ И ОРГАНИЗАЦИЈИ ЦЕНТРА ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ

ОДЛУКА О ЗАБРАНИ УРУЧИВАЊА ПОКЛОНА МЕНТОРУ И ЧЛАНОВИМА КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ И ОДБРАНУ ЗАВРШНОГ РАДА ПРИЛИКОМ ОДБРАНЕ ЗАВРШНОГ РАДА НА СВИМ НИВОИМА СТУДИЈА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ОДЛУКА О ЗАБРАНИ СНИМАЊА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА НА СВИМ НИВОИМА СТУДИЈА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ПРАВИЛНИК О МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА

ПОТВРДА О ОДБРАНИ ЗАВРШНОГ (МАСТЕР) РАДА

ИЗЈАВА АУТОРА О КОРИШЋЕЊУ ЗАВРШНОГ (МАСТЕР) РАДА

ПРАВИЛНИК О ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

ПРАВИЛНИК О ИСПИТИМА НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ ФАКУЛТЕТУ У КРАГУЈЕВЦУ

ПРАВИЛНИК О КОРИШЋЕЊУ КЊИЖНОГ ФОНДА БИБЛИОТЕТЕКЕ 2006. ГОДИНА

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О КОРИШЋЕЊУ КЊИЖНОГ ФОНДА БИБЛИОТЕТКЕ 2011. ГОДИНА

ОДЛУКА О ДРЖАЊУ НАСТАВЕ НА МОДУЛИМА И ИЗБОРНИМ ПРЕДМЕТИМА