Образовање и настава

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


ОБРАЗОВАЊЕ И НАСТАВА

ПРАВИЛНИК О РАДУ И ОРГАНИЗАЦИЈИ ЦЕНТРА ЗА ЦЕЛОЖИВОТНО УЧЕЊЕ
ОДЛУКА О ЗАБРАНИ УРУЧИВАЊА ПОКЛОНА МЕНТОРУ И ЧЛАНОВИМА КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ И ОДБРАНУ ЗАВРШНОГ РАДА ПРИЛИКОМ ОДБРАНЕ ЗАВРШНОГ РАДА НА СВИМ НИВОИМА СТУДИЈА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
ОДЛУКА О ЗАБРАНИ СНИМАЊА ОДБРАНА ЗАВРШНОГ РАДА НА СВИМ НИВОИМА СТУДИЈА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
ПРАВИЛНИК О МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛНИКА О МАСТЕР АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
Измене и допуне Правилника о мастер академским студијама
Потврда о одбрани завршног (мастер) рада
Изјава аутора о коришћењу завршног (мастер) рада
ПРАВИЛНИК О ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
Правилник о испитима на Природно-математичком факултету у Крагујевцу
Правилник о уџбеницима 2020. година
Правилник о коришћењу књижног фонда Библиотетеке 2006. година
Измене и допуне Правилника о коришћењу књижног фонда Библиотетке 2011. година
Одлука о обавези студената да се определе за изборне предмете - 2. 11. 2020. године
Одлука о ослобађању од плаћања школарине 21. 9. 2018. године
ОДЛУКА О ДРЖАЊУ НАСТАВЕ НА МОДУЛИМА И ИЗБОРНИМ ПРЕДМЕТИМА
ПРОЦЕДУРА ПРИЗНАВАЊА ИСПИТА СТУДЕНТИМА ПМФ-А ИЗ ПРОГРАМА РАЗМЕНЕ СТУДЕНАТА ЕРАЗМУС + - 6. 9. 2017. година