др Дарко Грујичић

др Дарко Грујичић Ванредни професор
ИНСТИТУТ - Институт за биологију и екологију
ГРУПА -      
Кабинет:  А-I-14 Дипломирао: 1993. године
Email: darko@ kg.ac.rs Магистрирао: 1999. године
Телефон: 034 336 223 лок. 257 Докторирао: 2010. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Мастер студије:
 • Екологија и генетика човека (мастер академске студије екологија)
 • Медицински аспекти заштите животне средине (мастер академске студије екологија)
 • Генотоксикологија (мастер академске студије биологија, молекуларна биологија)
Докторске студије
 • Генетика канцера
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Milošević-Đorđević O, Grujičić D, Radović M, Vuković N, Žižić J, Marković S. (2015) In vitro chemoprotective and anticancer activities of propolis in human lymphocytes and breast cancer cells, Archives of Biological Sciences, vol. 67, 2, 571-581.
 2. Grujičić D, Stošić I, Kosanić M, Stanojković T, Ranković B, Milošević-Djordjević O. (2014) Evaluation of in vitro antioxidant, antimicrobial, genotoxic and anticancer activities of lichen Cetraria islandica, Cytotechnology, 66, 803–813
 3. Grujičić D, Arsenijević S, Marinković D, Milošević-Djordjević O. (2013) Inter-individual variance in micronuclei frequency in lymphocytes of patients with cervical insufficiency. Genetika, Belgrade, 45(2), 433-439.
 4. Milošević-Djordjević O, Stošić I, Grujičić D, Zelen I, Sazdanović P. (2012) Chromosomal instability in peripheral blood lymphocytes of patients with reproductive failure assessed by micronucleus assay. Arh. Hig Rada Toksikol, 63, 367-375.
 5. Milošević-Djordjević O, Grujičić D, Joksić G, Marinković D. (2011) In vitro evaluation of the genotoxicity of ritodrine and verapamil in human lymphocytes. Human & Experimental Toxicology, 30, 5, 398-405.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Тренутно учешће на пројекту III 41010
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Активно се бави научно-истраживачким радом у области Генетике, посебно Генетичке токсикологије, а окосница научно-истраживачког рада је испитивање генотоксичног ефекта синтетичких хемијских агенаса на хромозомску конституцију хуманих лимфоцита периферне крви. Такође се активно бави испитивањем генотоксичног и антимутагеног потенцијала биоактивних супстанци на наследни материјал хуманих лимфоцита у in vitro условима. Досадашње резултате истраживања др Дарко Грујичић је објавио као аутор или коаутор у више од 20 научних радова публикованих у међународним часописима са SCI листе (категорија М20) и више од 10 саопштења на међународним и домаћим научним скуповима (М34, М64).
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English