Статут


СТАТУТ - 30. 1. 2023. ПРЕЋИШЋЕН ТЕКСТ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА 7. 3. 2024.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА 4. 10. 2023.

СТАТУТ - 7. 5. 2021. ПРЕЋИШЋЕН ТЕКСТ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА 10. 10. 2022.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА 17. 12. 2020.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА 7. 2. 2020.

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА 26. 3. 2019.

СТАТУТ - 19. 9. 2018. ПРЕЋИШЋЕН ТЕКСТ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА 19. 9. 2018.

СТАТУТ - 29. 6. 2018. ГОДИНЕ