Статут

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


СТАТУТ

СТАТУТ - 19. 9. 2018. ПРЕЋИШЋЕН ТЕКСТ
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА 17. 12. 2020.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА 7. 2. 2020.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА 26. 3. 2019.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА 19. 9. 2018.