Статут

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


СТАТУТ

СТАТУТ - 30. 1. 2023. ПРЕЋИШЋЕН ТЕКСТ
СТАТУТ - 7. 5. 2021. ПРЕЋИШЋЕН ТЕКСТ
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА 10. 10. 2022.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА 17. 12. 2020.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА 7. 2. 2020.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА 26. 3. 2019.
СТАТУТ - 19. 9. 2018. ПРЕЋИШЋЕН ТЕКСТ
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА 19. 9. 2018.
СТАТУТ - 29. 6. 2018. године