Статут

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


СТАТУТИ

СТАТУТ - 19. 9. 2018. ПРЕЋИШЋЕН ТЕКСТ
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА 7. 2. 2020.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА 26. 3. 2019.
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА 19. 9. 2018.
СТАТУТ - 29. 6. 2018.
ИЗМЕНЕ СТАТУТА 2. 2. 2016.
СТАТУТ - 27. 4. 2015.
СТАТУТ - 25. 4. 2013.
ИЗМЕНЕ СТАТУТА - 13. 3. 2013.
СТАТУТ - 25. 5. 2011.
ИЗМЕНЕ СТАТУТА - 18. 3. 2011.
ИЗМЕНЕ СТАТУТА - 13. 4. 2009.
ИЗМЕНЕ СТАТУТА - 27. 3. 2008.
ИЗМЕНЕ СТАТУТА - 31. 1. 2008.
СТАТУТ - 2. 9. 2006.