Стојановић др Татјана

Стојановић др Татјана Доцент
ИНСТИТУТ - Институт за математику и информатику
ГРУПА -      
Кабинет: А-II-27 Дипломирала: 1997. године
Email: tanjat@kg.ac.rs Магистрирала: 2002. године
Телефон: 034 336 223 лок. 279 Докторирала: 2016. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије
 • Структуре података и алгоритми 1
 • Формални језици, аутомати и језички процестори
 • Методика програмирања
 • Образовни софтвер 1
 • Софтверски алати 2
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Т. Stojanović, T. Davidović, Z. Ognjanović, Bee colony optimization for the satisfiability problem in probabilistic logic, Applied Soft Computing 31 (2015): 339-347
 2. Т. Stojanović, A. Kaplarević-Mališić, Z. Ognjanović, An extension of the probability logic LPP2, Kragujevac J. Math. 33 (2010): 45-62
 3. M. Mosurović, T. Stojanović, A. Kaplarević-Mališić, Reasoning in Basic Description Logics and Description Logics with Modal Operators, Zbornik radova Logic in Computer Science, Matematički institut SANU (2009): 113-158
 4. Z. Ognjanović, T. Timotijević, On two approaches to modal theorem proving, Novi Sad J. Math., vol 30, No. 2 (2000): 83-93
 5. T. Timotijević, One implementation of PL prover algorithm, Kragujevac J. Math. 23 (2000): 119-130
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Вештачка интелигенција; Представљење података и закључивање; Вероватносне логике; Метахеуристике
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • ТР – 37013 Развој система за подршку оптималном одржавању високих брана у Србији

Home Page