Катедра општеобразовних предмета

Катедра Опште-образовних предмета


    ужа научна област
др Дарко Хинић Ванредни професор Психологија
др Аница Глођовић Доцент Енглески језик
др Далиборка Поповић Доцент Андрагогија, Педагогија
мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић Предавач Енглески језик