Катедра општеобразовних предмета


Катедра општеобразовних предмета је организациона јединица Природно-математичког факултета која омогућава извођење наставе страних језика и предмета друштвено-хуманистичких наука.

Основана је 1976, истовремено са осамостаљењем Природно-математичког факултета у Крагујевцу. До 2001. године, на Катедри је било запослено 15 наставника који су изводили наставу из Енглеског, Немачког, Руског и Француског језика, педагошких и психолошких предмета, а данас Катедра има 5 наставника за Енглески језик, педагошке и психолошке предмете.

Кабинет Катедре општеобразовних предмета налази се на првом спрату Главне зграде Природно-математичког факултета.


    ужа научна област
мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић Предавач Енглески језик
др Аница Глођовић Ванредни професор Енглески језик
др Александра Максимовић Доцент Енглески језик
Др Јована Трбојевић Јоцић Доцент Психологија
др Дарко Хинић Ванредни професор Психологија