Катедра општеобразовних предмета

       На Катедри општеобразовних предмета раде наставници страних језика и један асистент као стално запослени:


мр Љиљана Вукићевић-Ђорђевић, предавач за Енглески језик


др Дарко Хинић, ванредни професор, ужа научна област Психологија


др Аница Глођовић, наставник енглеског језика.