Савет послодаваца факултета

Организација и рад Савета послодаваца дефинисани су Статутом Факултета.30. 3. 2022.

10. 7. 2022.

Савет послодаваца Факултета има укупно 9 чланова 5 представникa Факултета, 2 представника Привредне коморе и 2 представника Националне службе за запошљавање.