САВЕТ ПОСЛОДАВАЦА ФАКУЛТЕТА

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


САВЕТ ПОСЛОДАВАЦА ФАКУЛТЕТА

Организација и рад Савета послодаваца дефинисани су статутом факултета.


ДАТУМ Седнице Савета послодаваца ДНЕВНИ РЕД ЗАПИСНИК ОДЛУКЕ
30. 3. 2022. седница Савета послодаваца
10. 7. 2020. седница Савета послодаваца

Савет Факултета има укупно 9 чланова: (5 представникa Факултета, 2 представника Привредне коморе и 2 представника Националне службе за запошљавање).