САВЕТ ПОСЛОДАВАЦА ФАКУЛТЕТА

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


САВЕТ ПОСЛОДАВАЦА ФАКУЛТЕТА

Организација и рад Савета послодаваца дефинисани су статутом факултета.


ДАТУМ Седнице Савета послодаваца у текућем мандатном периоду ДНЕВНИ РЕД ЗАПИСНИК
10. 7. 2020. I седница Савета

Савет Факултета има укупно 9 чланова: (5 представникa Факултета, 2 представника Привредне коморе и 2 представника Националне службе за запошљавање).