САВЕТ ПОСЛОДАВАЦА ФАКУЛТЕТА


Организација и рад Савета послодаваца дефинисани су


Датум одржавања Седнице Савета послодаваца

 

30. 3. 2022.
10. 7. 2022.

Савет послодаваца Факултета има укупно 9 чланова: (5 представникa Факултета, 2 представника Привредне коморе и 2 представника Националне службе за запошљавање).