Радуловић др Мирко

Радуловић др Мирко Доцент
ИНСТИТУТ - Институт за физику
ГРУПА - Теоријска Физика
Кабинет: Б-0-16 Дипломирао: 18.11.1993. године
Email: mirkoje@gmail.com Магистрирао: 23.02.2000. године
Телефон: 336 223 локал 325 Докторирао: 26.03.2012. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
  • Физика 1 (обавезан за студенте хемије, изборни за студенте математике)
  • Образовни софтвер 1 (за студенте физике)
  • Математичка физика 1.
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. V.M. Ristić, J.M. Stevanović and M. M. Radulović, »Transition rate dependence on the improved turning point in ADK-theory«, Laser Phys. Lett. 3, No. 6, 298-300 (2006);
  2. V.M. Ristić, T.B. Miladinović and M. M. Radulović, »Transition Rate Dependence on the Non-Zero Initial Momentum in the ADK-Theory«, Acta Physica Polonica A, Vol. 112, No. 5, 909-914 (2007);
  3. V.M. Ristić, M. M. Radulović and T.B. Miladinović, »Stern-Gerlach Experiment’s Interpretations and Noether’s Theorem«, International Journal of Theoretical Physics, Vol. 50, No. 11, 3602-3609 (2011);
  4. M. M. Radulović, J.M. Stevanović, T.B. Miladinović and V.M. Ristić, »The Role of the Non-Zero Initial Momentum and Modified Ionization Potential in the Corrected Ammosov-Delone-Krainov Theory«, Romanian Journal of Physics, Vol. 58, No. 1-2, 127-135 (2013);
  5. V.M. Ristić, M. M. Radulović, T.B. Miladinović and J.M. Stevanović, »Getting Deeper Insight Into Stopping Power Problems in Radiation Physics Using the Noether’s Theorem Corollary«, Nuclear Technology & Radiation Protection, Vol. 29, No. 1, 24-27 (2014).
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • Project 171021: »The experimental and theoretical research in radiation physics and radioecology« of Ministry of Education, Science and Technological Development of the Republic of Serbia.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Теоријска физика, подобласт Атомска, молекуларна и оптичка физика, конкретније АДК теорија интеракције јаких ласерских поља са атомским системима.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English