Извештај о спољној контроли Факултета 2012

Извештај о спољашњој контроли квалитета ПМФ-а можете погледати овде.