Капларевић-Малишић др Ана

Капларевић-Малишић др Ана Доцент  
ИНСТИТУТ - Институт за математику и информатику
ГРУПА -      
Кабинет: А-II-27 Дипломирала: 1996. године
Email: ana@kg.ac.rs Магистрирала: 2003. године
Телефон: 034 336 223 лок 279, Докторирала: 2016. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије
 • Базе података 1.
 • Базе података 2.
 • Објектно-оријентисано програмирање
 • Структуре података и алгоритми 1.
 • Методика наставе информатике
 • Методика у школи
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. M. Ivanovic, V. Simic, B. Stojanovic, A. Kaplarevic-Malisic, and B. Marovic. Elastic grid resource provisioning with WoBinGO: A parallel framework for genetic algorithm based optimization. Future Generation Computer Systems, 42(0):44 - 54, 2015. ISSN: 0167-739X
 2. M. Ivanovic, B. Stojanovic, A. Kaplarevic-Malisic, R. Gilbert, and S. Mijailovich. Distributed multi-scale muscle simulation in a hybrid MPI-CUDA computational environment. SIMULATION-TRANSACTIONS OF THE SOCIETY FOR MODELING AND SIMULATION INTERNATIONAL, 92(1):19 - 31, 2016. ISSN: 0037-5497
 3. D. Stefanovic, I. Radojevic, Lj. Comic, A. Ostojic, M. Topuzovic, and A. Kaplarevic-Malisic. Management information system of lakes and reservoirs. WATER RESOURCES, 39(4):488 - 495, 2012. ISSN: 0097-8078
 4. A. Kaplarević­Mališić, M. Ivanović, B. Stojanović, M. Svičević, and D. Antonijević. Employing Phenomenological Model in Load­balancing Optimization of Parallel Multi­scale Muscle Simulations. 15th International Conference on Bioinformatics and Bioengineering, Nov 02¬-04, 2015, Belgrade, Serbia, DOI: 10.1109/BIBE.2015.7367673
 5. B. Stojanović, M. Svičević, A. Kaplarević­Mališić, M. Ivanović, Đorđe M. Nedić, Nenad D. Filipovic and Srboljub M. Mijailovich. Coupling Finite Element and Huxley Models in Multiscale Muscle Modeling. 15th International Conference on Bioinformatics and Bioengineering, Nov 02¬-04, 2015, Belgrade, Serbia, DOI: 10.1109/BIBE.2015.7367674
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • ТР-37013 Развој система за подршку оптималном одржавању високих брана у Србији
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Рачунарске науке, паралелно и дистрибуирано програмирање, симулације, базе података

Home Page