Кратки програм студија - 30 ЕСПБРУКОВАЛАЦ ДИВЉИМ ЖИВОТИЊАМА У СПЕЦИФИЧНИМ УСЛОВИМА