др Милан Јоксовић

др Милан Јоксовић Редовни професор
ИНСТИТУТ Институт за хемију
ГРУПА Органска хемија
Кабинет: Б-I-4а Дипломирао: 1987. године
Email: mjoksovic@kg.ac.rs Магистрирао: 1993. године
Телефон: 034 336 223 лок. 359 Докторирао: 2001. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Органске синтезе 1.
 • Органске синтезе 2.
 • Хемија животне средине
 • Слободно-радикалске реакције
Мастер студије:
 • Интермедијери у органској хемији
Докторске студије:
 • Хемија хетероцикличних једињења
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Marković S., Joksović M. D., Bombicz P., Leovac V.M., Marković V., Joksović Lj., Theoretical study on structural and mechanistic aspects of synthesis of a 3-aminopyrazole derivative. Tetrahedron 2010 August: 66: 6205-6211.
 2. Marković V., Janićijević A., Stanojković T., Kolundžija B., Sladić D., Vujčić M., Janović B., Joksović Lj., Djurdjević P.T., Todorović N., Trifunović S., Joksović M. D., Synthesis, cytotoxic activity and DNA-interaction studies of novel anthraquinone–thiosemicarbazones with tautomerizable methylene group. Europ J Med Chem. 2013 June: 64: 228-238.
 3. Marković V., Debeljak N., Stanojković T., Kolundžija B., Sladić D., Vujčić M., Janović B., Tanić N., Perović M., Tešić V., Antić J., Joksović M. D., Anthraquinone-chalcone hybrids: Synthesis, preliminary antiproliferative evaluation and DNA-interaction studies. Eur J Med Chem. 2015 January: 89: 401-410.
 4. Kolundžija B., Marković V., Stanojković T., Joksović Lj., Matić I., Todorović N., Nikolić M., Joksović M. D., Novel anthraquinone based chalcone analogues containing an imine fragment: Synthesis, cytotoxicity and anti-angiogenic activity. Bioorg Med Chem Lett. 2014 January: 24(1): 65-71.
 5. Marković V., Joksović M. D., "On water" synthesis of N-unsubstituted pyrazoles: semicarbazide hydrochloride as an alternative to hydrazine for preparation of pyrazole-3-carboxylate derivatives and 3,5-disubstituted pyrazoles. Green Chem. 2015 February: 17: 842-847.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Синтеза, моделовање, физичкохемијске и биолошке особине органских једињења и одговарајућих копмлекса метала. Пројекат бр. 172016.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Органска синтеза, Биоорганска хемија, Медицинска хемија.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English