др Радосав Ђорђевић

др Радосав Ђорђевић Редовни професор
ИНСТИТУТ Институт за математику и информатику
ГРУПА      
Кабинет: A-III-1д Дипломирао: 1983. године
Email: rdjordjevic@kg.ac.rs Магистрирао: 1986. године
Телефон: 034 336 223 лок. 308 Докторирао: 1991. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије
 • Алгебарске структуре
 • Топологија 1.
 • Алгебра и логиика
 • Логика 1.
 • Логика 2.
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Cylindric probability algebras, Radosav Đorđević, Miodrag Rašković, (in: Cylindric-like Algebras and Algebraic Logic (eds. H. Andreka, M. Ferenczi, I, Nemeti)), Bolyai Society Mathematical Studies, vol 22, Springer-Verlag, Berlin, 2012, pp. 303-320
 2. V. Ristić, R. Đorđević, N. Ikodinović, Biprobability logic with conditional expectation, Math. Logic Quarterly 49(2011), 400-408
 3. R. Đorđević, N. Ikodinović, Ž. Mijajlović, Completeness theorem for topological class models, Arch. Math. Logic 46(2007), 1-8
 4. R. Đorđević, M. Rašković, Z. Ognjanović, Completeness theorem for propositional probabilistic models whose measures have only finite ranges, Arch. Math. Logic 43(2004), 557-563
 5. Нестандардна анализа, Жарко Мијајловић, Драгољуб Аранђеловић, Миодраг Рашковић, Радосав Ђорђевић, Математички факултет, Београд, 2014.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Бр. 174026: "Репрезентација логичких структура и формалних језика и њихове примене у рачунарству". Руководилац пројекта је проф. Силвиа Гхилезан.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Математичка логика

Home Page