Наставно-научно веће

Природно-математички факултет

Универзитета у Крагујевцу

Наставно-научно веће Факултета чини преставници Већа Катедри одговарајућих Института Факултета као организационих јединица и то са сваког од Института по осам представника, од којих седам у звању наставника а један у звању сарадника, а са Катедре општеобразовних предмета један представник.

Председник Наставно-научног већа је Декан Факултета, по функцији.

Рад и делатност Наставно-научног већа регулисани су Статутом Факултета (чланови 155–158).

Следећа седница ННВ ће бити одржана у среду 6. 12. 2017. године са почетком у 12 часова у у сали А-0-15, преко пута Библиотеке у главној згради Факултета.

Чланови Наставно-научног већа:


 • Бранковић др Снежана
 • Бугарчић др Зорица
 • Чомић др Љиљана
 • Дамљановић др Иван
 • Димитријевић др Слађана
 • Дугић др Мирољуб
 • Ђуран др Милош
 • Ђурђевић др Предраг
 • Ивановић др Милош
 • Јоксовић др Љубинка
 • Кнежевић др Драгица
 • Крстић др Драгана
 • Марковић мр Владимир
 • Милошевић-Златановић др Светлана
 • Никезић др Драгослав
 • Огњановић др Бранка
 • Остојић др Александар
 • Павловић др Љиљана
 • Петровић др Биљана
 • Петровић др Зорица
 • Петровић-Торгашев др Мирослава
 • Поповић др Бранислав
 • Ранковић др Бранислав
 • Ристић др Владимир
 • Савовић др Светислав
 • Симић др Снежана
 • Станић др Марија
 • Стојановић др Бобан
 • Стојановић Ненад
 • Топузовић др Марина
 • Трифуновић др Срећко
 • Вукићевић-Ђорђевић мр Љиљана
 • Живић др Иван