др Милош Матић

др Милош Матић Ванредни професор
ИНСТИТУТ Институт за биологију и екологију
ОБЛАСТ Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија
Кабинет: А-ПО-14 Дипломирао: 2010. године
Email: milosmatic@kg.ac.rs Магистрирао:  
Телефон: 336 223 лок. 224 Докторирао:  17. 5. 2017. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне академске студије:
 • Упоредна физиологија
 • Екофизиологија животиња
 • Основи молекуларне биологије
 • Физиологија понашања
 • Ендокринологија
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Ognjanović B.I., Djordjević N.Z., Matić M.M., Obradović J.M., Mladenović J.M., Štajn A.Š., Saičić Z.S. (2012): Lipid peroxidative damage on Cisplatin exposure and alterations in antioxidant defense system in rat kidneys: a possible protective effect of selenium. International Journal of Molecular Sciences, 13,1790 - 1803. ISSN: 1422-0067; IF2011: 2.598
 2. Prokić D. Marko, Paunović G. Milica, Matić M. Miloš, Djordjević Z. Nataša, Ognjanović I. Branka, Štajn Š. Andraš, Saičić S. Zorica (2014): Prooxidative effects of aspartame on antioxidant defense status in erythrocytes of rats. Journal of Biosciences, 39, 859-866. ISSN: 0250-5991; IF2014 - 2.064
 3. Mladenović M. Jelena, Paunović G. Milica, Matić M. Miloš, Knežević S. Veroljub, Ognjanović I. Branka, Štajn Š. Andraš, Saičić S. Zorica (2014): Copper-induced changes of lipid peroxidation and hemato-biochemical parameters in rat blood: protective role of flavonoids. Archives of Biological Sciences, Belgrade, 66, 3, 1271-1279. ISSN: 0354-4664; IF2012 - 0.791
 4. Mladenović M. Jelena, Ognjanović I. Branka, Djordjević Z. Nataša, Matić M. Miloš, Knežević Veroljub, Štajn Š. Andraš, Saičić S. Zorica (2014): Protective effects of oestradiol against cadmium-induced changes in blood parameters and oxidative damage in rats. Arhiv za higijenu rada i toksikologiju, 65, 37-46. ISSN: 0004-1254; IF2014 - 0.932
 5. Prokić D. Marko, Paunović G. Milica, Matić M. Miloš, Djordjević Z. Nataša, Ognjanović I. Branka, Štajn Š. Andraš, Saičić S. Zorica (2015): Effect of aspartame on biochemical and oxidative stress parameters in rat blood. Archives of Biological Sciences, Belgrade, 67, 2, 535-545. ISSN: 0354-4664; IF2014 - 0.718
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Тренутно учешће на пројекту Министарства науке и технолошког развоја бр. 173041
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • хумани трофобласти, неуропептид Y, канцерне ћелијске линије, миграција, оксидативни стрес
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English