Процедура полагања пријемног испита на сва три нивоа студијских програмаОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (ОАС)

Кандидат који конкурише за упис у прву годину основних академских студија полаже пријемни испит из следећих предмета:

 • за студијски програм ОАС Математика, испит из математике;
 • за студијски програм ОАС Информатика, испит из математике;
 • за студијски програм ОАС Физика, испит из физике;
 • за студијски програм ОАС Хемија, испит из хемије;
 • за студијски програм ОАС Биологија, испит из биологије;
 • за студијски програм ОАС Екологија, испит из биологије.

Пријемни испит обухвата проверу знања из области које се изучавају у средњој школи у четворогодишњем трајању.

Пријемни испит кандидат полаже у писаној форми, а време трајања испита одређује Комисија спровођење конкурса за упис студената у прву годину академских студија, која се формира за сваки студијски програм (у даљем тексту: Комисија).

Комисија посебном одлуком може признати резултате пријемних испита за сродне студијске програме остварених на другим факултетима.

ПРИМЕРИ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА

ОАС Биологија и ОАС Екологија

ОАС Физика

ОАС Хемија

ОАС Математика

ОАС Информатика


МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (МАС)

Пријемни испити се ОРГАНИЗУЈУ на следећим студијским програмима:

 • МАС Математика,
 • МАС Информатика,
 • МАС Хемија.

ПРИМЕРИ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА И ОБЛАСТИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА

МАС Математика:

 • Примери пријемних за упис на МАС Математика
 • Области за полагање пријемног испита на МАС Математика

МАС Информатика

 • Примери пријемних за упис на МАС Информатика
 • Области за полагање пријемног испита на МАС Информатика

МАС Хемија

 • Примери пријемних за упис на МАС Хемија
 • Области за полагање пријемног испита на МАС Хемија

Пријемни испит се НЕ ПОЛАЖЕ за следеће студијске програме:

 • МАС Физика,
 • МАС Биологија,
 • МАС Екологија,
 • МАС Молекуларна биологија и физиологија.

ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (ДАС)

Пријемни испити се ОРГАНИЗУЈУ на следећим студијским програмима:

 • ДАС Математика,
 • ДАС Рачунарске науке,
 • ДАС Физика,
 • ДАС Хемија.

ПРИМЕРИ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА И ОБЛАСТИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНИХ ИСПИТА ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА

ДАС Математика:

 • Примери пријемних за упис на ДАС Математика
 • Области за полагање пријемног испита на ДАС Математика

ДАС Рачунарске науке

 • Примери пријемних за упис на ДАС Рачунарске науке
 • Области за полагање пријемног испита на ДАС Рачунарске науке

ДАС Физика

 • Примери пријемних за упис на ДАС Физика
 • Области за полагање пријемног испита на ДАС Физика

ДАС Хемија

 • Примери пријемних за упис на ДАС Хемија
 • Области за полагање пријемног испита на ДАС Хемија

Пријемни испит се НЕ ПОЛАЖЕ за студијски програм ДАС Биологија.