др Јована Богојески

др Јована Богојески Ванредни професор
ИНСТИТУТ Институт за хемију
ГРУПА Неорганска хемија
Кабинет: Б-I-11 Дипломирала: 2004. године
Email: jovana.bogojeski@pmf.kg.ac.rs Магистрирала: 27.11.2006. године
Телефон: 336 223 локал 363 Докторирала: 03.02.2012. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Виша неорганска хемија
 • Неорганска хемија 2.
 • Механизми неорганских реакција
 • Индуструјска хемија 1.
Мастер студије:
 • Неорганске синтезе и методе карактеризације
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Jovana Bogojeski, Jeroen Volbeda, Živadin D. Bugarčić, Matthias Freytag, Matthias Tamm, Platinum(II) complexes with hybrid amine-imidazolin-2-imine ligands and their reactivity toward bio-molecules, New Journal of Chemistry, 2016, 40, 4818
 2. Jovana Bogojeski, Jeroen Volbeda, Matthias Freytag, Matthias Tamm, Živadin D. Bugarčić Palladium(II) complexes with highly basic imidazolin-2-imines and their reactivity toward small bio-molecules Dalton Transaction, 2015, 44, 17346
 3. Živadin D. Bugarčić, Jovana Bogojeski, Rudi van Eldik, Kinetics, mechanism and equilibrium studies on the substitution reactions of Pd(II) in reference to Pt(II) complexes with bio-molecules Coordination Chemistry Review, 2015, 292, 91.
 4. Živadin D. Bugarčić, Jovana Bogojeski, Biljana Petrović, S. Hochreuther, Rudi van Eldik, Mechanistic studies on the reactions of platinum(II) complexes with nitrogen and sulfur-donor biomolecules. Dalton Transaction, 2012, 41, 12329.
 5. Jovana Bogojeski, Živadin D. Bugarčić, Ralph Puchta, Rudi van Eldik, Kinetic studies on the reactions of different bifunctional platinum(II) complexes with selected nucleophiles, Eur. J. Inorg. Chem., 2010, 5439-5445
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • „Испитивање механизма реакција комплекса јона прелазних метала са биолошки значајним молекулима” (2011-2014), Ев. број 172011, руководилац пројекта проф. др Живадин Бугарчић;
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Комплекси прелазних метала; Кинетика и механизам супституционих реакција; Биолошка активност комплекса прелазних метала
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English