др Владимир Марковић

др Владимир Марковић Доцент
ИНСТИТУТ Институт за физику
ГРУПА Радијациона Физика
Кабинет: Б-0-13 Дипломирао: 22.12.2005. године
Email: vmarkovic@kg.ac.rs Магистрирао: 14.12.2009. године
Телефон: 336 223 локал 328 Докторирао: 23.12.2014. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Електромагнетизам 1.
 • Електромагнетизам 2.
 • Оптика
 • Основи програмирања
 • Атомска физика
 • Нуклеарна физика
Мастер студије:
 • Радијациона физика
 • Физика у школама
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. N. Stevanovic, V. Markovic and D. Nikezic. Behavior of radon, thoron and their progeny in a room, LAP Lambert Academic Publishing, 2015.
 2. V. Markovic, N. Stevanovic, D. Krstic and D. Nikezic. Beta and gamma dose assessment due to radon short lived progeny. Handbook of Radon: Properties, Applications and Health, Nova Publishers, pp.63-100, 2011.
 3. V. M. Markovic, N. Stevanovic, D. Nikezic, Dž. F. Pucic, V. Urosevic , Specific energy distribution within cytoplasm and nucleoplasm of a typical mammalian cell due to various beta radionuclides. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 299(3): 1723-1730, 2014.
 4. N. Stevanovic, V. Markovic and D. Nikezic. Behavior of radon, thoron and their progeny in a room, LAP Lambert Academic Publishing, 2015-02-02.
 5. V. M. Markovic, D. Krstic, N. Stevanovic. and D. Nikezic, Photon albedo for water, concrete and iron at normal incidence, and dependence on the thickness of reflecting material. Nuclear Technology & Radiation Protection: Year 2013, Vol. 28, No. 1, pp. 36-44, 2013.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Експериментална и теоријска истраживања у радијационој физици и радиоекологији, N0 171021.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Области истраживања од интереса су одређивање доза зрачења радона и његових потомака, са посебним освртома на бета и гама зрачење. За одређивење доза зрачења коришћени су транспортни софтвери PENELOPE и MCNP. Део истраживања се односи на одређивање микродозиметријских величина и дистрибуцја дозе на ћелијском и субћелијском нивоу. Поред одређивања доза као области од интереса се јављају нуклеарна технологија, где је проучаван албедо ефекат гама зрачења широког спектра енергија, затим гама спектроскопија и развој одговарајућих метода за одређивање активности радона у ваздуху, као и испитивање могућности и потенцијала BNC терапије (бoron neutron capture therapy).
CURRICULUM VITAE - СрпскиHome Page