Акциони план рада Комисије за обезбеђење квалитета

Акциони план Комисије за обезбеђење квалитета за школску 2018/19. годину
Извештај о спроведеној контроли квалитета Факултета за 2017/18. годину
Акциони план Комисије за обезбеђење квалитета за школску 2019/20. годину
Извештај о спроведеној контроли квалитета Факултета за 2018/19. годину