Акциони план рада Комисије за обезбеђење квалитетаАкциони план Комисије за обезбеђење квалитета за школску 2023/24. годину

Извештај о спроведеној контроли квалитета Факултета за 2022/23. годину

Акциони план Комисије за обезбеђење квалитета за школску 2022/23. годину

Извештај о спроведеној контроли квалитета Факултета за 2021/22. годину

Акциони план Комисије за обезбеђење квалитета за школску 2021/22. годину

Извештај о спроведеној контроли квалитета Факултета за 2020/21. годину

Акциони план Комисије за обезбеђење квалитета за школску 2020/21. годину

Извештај о спроведеној контроли квалитета Факултета за 2019/20. годину

Акциони план Комисије за обезбеђење квалитета за школску 2019/20. годину

Извештај о спроведеној контроли квалитета Факултета за 2018/19. годину

Акциони план Комисије за обезбеђење квалитета за школску 2018/19. годину

Извештај о спроведеној контроли квалитета Факултета за 2017/18. годину