Студентска служба

Студентска служба је саставни део Секретаријата Природно-математичког факултета. Обавља све послове везане за студентска питања, укључујући послове у вези основних, мастер и докторских студија, затим:

  1. Упис студената, можете погледати овде
  2. Евиденцију студената
  3. Издавање разних врста потврда и уверења
  4. Послове у вези са обављањем наставе и испита
  5. Евиденција и архива докумената везаних за студенте
  6. Издавање диплома и додатка дипломи
  7. Послове везане за смештај у студентским домовима, кредитима и стипендијама за студенте

Одлуку о висини цена услуга можете погледати овде

Жиро рачун ПМФ –а број 840 -1017666-11 позив на број 05-19, за студенте докторских студија 05-108

Рад са студентима сваким радни даном од 10-12 часова

Студентска служба обухвата следећа радна места:

Руководилац Студентске службе


Име и Презиме Биљана Пауновић, дипл. правник
Телефон 034 300-260, 034 336-223 лок. 313
Е-пошта biljana.paunovic@pmf.kg.ac.rs

Референти за наставу и студентска питања


Име и Презиме Бранко Милошевић
Телефон 034 300-260,
Е-пошта  

Име и Презиме Јелена Јовановић
Телефон 034 300-260,
Е-пошта  

Име и Презиме Јелица Митровић
Телефон 034 300-260
Е-пошта