Студентска служба

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

Студентска служба је саставни део Секретаријата Природно-математичког факултета. Обавља све послове везане за студентска питања, укључујући послове у вези основних, мастер и докторских студија, затим:

  1. Упис студената;
  2. евиденцију студената;
  3. издавање разних врста потврда и уверења;
  4. послове у вези са обављањем наставе и испита;
  5. евиденција и архива докумената везаних за студенте;
  6. издавање диплома и додатка дипломи;
  7. послове везане за смештај у студентским домовима, кредитима и стипендијама за студенте.

Одлуку о висини цена услуга можете погледати овде

Жиро рачун ПМФ –а број 840 -1017666-11 позив на број 05-19, за студенте докторских студија 05-108

Рад са студентима сваким радни даном од 10-12 часова

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

Руководилац Студентске службе

Биљана Пауновић, дипл. правник

300 260

313

biljana.paunovic@pmf.kg.ac.rs

Референт за наставу и студентска питања

Бранко Милошевић

300 260

313

branko.milosevic@pmf.kg.ac.rs

Референт за наставу и студентска питања

Јелена Јовановић

300 260

313

jelena.jovanovic@pmf.kg.ac.rs

Референт за наставу и студентска питања

Јелица Митровић

300 260

313

jelica.mitrovic@pmf.kg.ac.rs