др Милош Ивановић

др Милош Ивановић Редовни професор
ИНСТИТУТ Институт за математику и информатику
ГРУПА      
Кабинет: А-III-1б Дипломирао: 2002. године
Email: mivanovic@kg.ac.rs Магистрирао:  
Телефон: 034 336 223 лок. 306 Докторирао: 2010. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије
 • Оперативни системи 1.
 • Софтверски алати 2.
 • Рачунарске мреже и мрежне технологије
 • Оперативни системи 2.
 • Паралелно програмирање
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Milos Ivanovic, Visnja Simic, Boban Stojanovic, Ana Kaplarevic-Malisic, Branko Marovic, Elastic grid resource provisioning with WoBinGO: A parallel framework for genetic algorithm based optimization, Future Generation Computer Systems, Vol. 42, 44–54 (2015)
 2. M. Ivanovic, B. Stojanovic, A. Kaplarevic-Malisic, R. Gilbert, S. Mijailovich, Distributed multi-scale muscle simulation in a hybrid MPI-CUDA computational environment, SIMULATION: Transactions of The Society for Modeling and Simulation International 12/2015; DOI:10.1177/0037549715620299
 3. Lecca G., Petitdidier M., Hluchy L., Ivanovic Milos, R. Kussul, N. Ray, Thieron V, Grid computing technology for hydrological applications, JOURNAL OF HYDROLOGY, 2011, Volume 403, Number 1-2, 186-199.
 4. I. Gutman, B. Furtula, M. Ivanović, Notes on trees with minimal atom-bond connectivity index, MATCH Communications in Mathematical and in Computer Chemistry 67 (2012) 467–482.
 5. B. Furtula, I. Gutman, M. Ivanović, D. Vukičević, Computer search for trees with minimal ABC index, Applied Mathematics and Computation 219(2): 767-772 (2012)
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Примена биомедицинског инжењеринга у претклиничкој и клиничкој пракси (ИИИ41007)
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Безмрежне нумеричке методе, паралелно и дистрибуирано рачунарство, рачунарство у облаку

Home Page