Дамљановић др Иван

Дамљановић др Иван Доцент
ИНСТИТУТ - Институт за хемију
ГРУПА - Органска хемија
Кабинет: Б-I-2 Дипломирао: 2004. године
Email: idamljanovic@kg.ac.rs Магистрирао:  
Телефон: 336 223 лок. 360 Докторирао: 23.11.2012. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Органске синтезе 1. (Вежбе)
 • Органска хемија 3. (Вежбе)
 • Хемија животне средине (Вежбе)
 • Органски индустријски загађивачи (Вежбе)
Докторске студије:
 • Синтетичка електроорганска хемија
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Minic Aleksandra, Stevanovic Dragana D, Damljanovic Ivan S., Pejovic Anka Z, Vukicevic Mirjana D, Bogdanovic Goran A, Radulovic Niko S, Vukicevic Rastko D (2015) Synthesis of ferrocene-containing six-membered cyclic ureas via alpha-ferrocenyl carbocations, RSC ADVANCES, vol. 5, br. 32, str. 24915-24919
 2. Pejovic Anka Z, Denic Marija S, Stevanovic Dragana D, Damljanovic Ivan, Vukicevic Mirjana D, Kostova Kalina, Tavlinova-Kirilova Maya, Randjelovic Pavle J, Stojanovic Nikola M, Bogdanovic Goran A, Blagojevic Polina D, D'hooghc Matthias, Radulovic Niko S, Vukicevic Rastko D (2014) Discovery of anxiolytic 2-ferrocenyl-1,3-thiazolidin-4-ones exerting GABA(A) receptor interaction via the benzodiazepine-binding site, EUROPEAN JOURNAL OF MEDICINAL CHEMISTRY, vol. 83, br. , str. 57-73
 3. Damljanovic Ivan S., Stevanovic Dragana D, Pejovic Anka Z, Ilic Danijela Z, Zivkovic Marija D, Jovanovic Jovana, Vukicevic Mirjana D, Bogdanovic Goran A, Radulovic Niko S, Vukicevic Rastko D (2014) The palladium(II) complex of N,N-diethyl-1-ferrocenyl-3-thiabutanamine: synthesis, solution and solid state structure and catalytic activity in Suzuki-Miyaura reaction, RSC ADVANCES, vol. 4, br. 82, str. 43792-43799
 4. Pejovic Anka Z, Damljanovic Ivan S., Stevanovic Dragana D, Ilic Danijela Z, Vukicevic Mirjana D, Bogdanovic Goran A, Vukicevic Rastko D (2013) Synthesis, characterization, and nucleophilic substitutions of dimethyl(2-ferrocenoylethyl)sulfonium iodide, TETRAHEDRON LETTERS, vol. 54, br. 35, str. 4776-4780
 5. Ilic Danijela Z, Damljanovic Ivan S., Vukicevic Mirjana D, Kahlenberg Volker, Laus Gerhard, Radulovic Niko S, Vukicevic Rastko D (2012) Dimethyl(2-oxo-2-ferrocenylethyl)sulfonium iodide-a useful synthetic equivalent of ferrocenoylcarbene in the synthesis of ferrocene-containing cyclopropanes, TETRAHEDRON LETTERS, vol. 53, br. 45, str. 6018-6021
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Нове електрохемијске и хемијске методе у синтези органских једињења од интереса за медицину и хемију материјала. Пројекат бр. 172034
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Органска хемија: Синтеза, катализа, проучавање механизама класичних органских и нових органских реакција примењених на деривате фероцена који имају потенцијалну биомедицинску примену, електрохемијска синтеза, електрохемијска карактеризација органских једињења, електрохемијско генерисање реагенаса, катализатора и медијатора који се користе у органској хемији.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English