др Славко Раденковић

др Славко Раденковић Ванредни професор
ИНСТИТУТ Институт за хемију
ГРУПА   Физичка хемија  
Кабинет:   Дипломирао: 2005. године
Email: slavkoradenkovic@kg.ac.rs Магистрирао: 25. 12. 2007. године
Телефон: 034 336 223 лок. 236 Докторирао: 2. 2. 2010. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Физичка хемија 2
 • Програмирање у хемији
Мастер студије:
 • Квантна хемија
 • Молекулско моделирање 2
 • Фортран
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. M. Antić, S. Đorđević, B. Furtula, S. Radenković, Magnetically induced current density in nonplanar fully benzenoid hydrocarbons, Journal of Physical Chemistry A 124 (2020) 371–378.
 2. S. Đorđević, S. Radenković, Magnetically induced current density in triple-layered beryllium-boron clusters, Physical Chemistry Chemical Physics, 21 (2019) 7105–7114.
 3. S. Radenković, D. Danovich, S. Shaik, P. C. Hiberty, B. Braïda, The nature of bonding in metal-metal singly bonded coinage metal dimers: Cu2, Ag2 and Au2, Computational and Theoretical Chemistry 1116 (2017) 195-201.
 4. S. Radenković, J. Tošović, R. W. A. Havenith, P. Bultinck, Ring currents in benzo- and benzocyclobutadieno-annelated biphenylene derivates, ChemPhysChem 16 (2015) 216–222.
 5. N. Otero, S. Fias, S. Radenković, P. Bultinck, A. M. Graña, M. Mandado, How does aromaticity rule the thermodynamic stability of hydroporphyrines? Chemistry- A European Journal 17 (2011) 3274-3286.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Теорија графова и математичко програмирање са применама у хемији и рачунарству, Пројекат бр. 174033.
 • Проучавање молекулских наноструктура применом теорије графова, руководилац билатералног пројекат Србија-Словенија за циклус 2020-2021. године
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Теоријска хемија, Теорија хемијске везе, Молекулско моделовање, Хемијска теорија графова.
CURRICULUM VITAE - СрпскиHome Page