Nova stranica

Раденковић др Славко Ванредни професор
ИНСТИТУТ - Институт за хемију
ГРУПА -   Физичка хемија  
Кабинет:   Дипломирао: 2005. године
Email: slavkoradenkovic@kg.ac.rs Магистрирао: 25. 12. 2007. године
Телефон: 034 336 223 лок. 236 Докторирао: 2. 2. 2010. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
  • Физичка хемија 1.
  • Физичка хемија 2.
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. S. Radenković, J. Tošović, J. Đurđević Nikolić, Local aromaticity in naphtho-annelated fluoranthenes: Can the five-membered rings be more aromatic than the six-membered rings? Journal of Physical Chemistry A 119 (2015) 4972–4982.
  2. S. Radenković, J. Kojić, J. Petronijević, M. Antić, Effect of benzo-annelation on local aromaticity in heterocyclic conjugated compounds, Journal of Physical Chemistry A 118 (2014) 11591–11601.
  3. S. Radenković, J. Tošović, R. W. A. Havenith, P. Bultinck, Ring currents in benzo- and benzocyclobutadieno-annelated biphenylene derivates, ChemPhysChem 16 (2015) 216–222.
  4. S. Radenković, I. Gutman, S. Đorđević, Strain in strain–free benzenoid hydrocarbons: The case of phenanthrene, Chemical Physics Letters 625 (2015) 69–72.
  5. S. Radenković, J. Đurđević, P. Bultick, Local aromaticity of the five-membered rings in acenaphthylene derivates, Physical Chemistry Chemical Physics 14 (2012) 14067–14078.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
  • Теорија графова и математичко програмирање са применама у хемији и рачунарству, Пројекат бр. 174033.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Теоријска хемија, Теорија хемијске везе, Молекулско моделовање, Хемијска теорија графова.
CURRICULUM VITAE - СрпскиHome Page