Институт за математику и информатику


Институт за математику и информатику је једна од организационих јединица Природно-математичког факултета у Крагујевцу. Основан је 1976. године као Институт за математику, а од 1996. године носи садашњи назив.

Институт је кадровски, просторно и материјално у потпуности оспособљен за школовање стручњака из области математике и рачунарских наука. У оквиру наставно-образовне делатности у Институту за математику и информатику се реализују студијски програми на основним, мастер и докторским академским студијама.

Осим наставе, у Институту се реализује и научно-истраживачки рад, пројекти финансирани од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, као и пројекти финансирани од стране Европске уније. Наставници и сарадници Института реализују и већи број стручних пројеката у сарадњи са привредом. Успостављена је сарадња са великим бројем институција из земље и иностранства.

У Институту се уређује научни часопис "Kragujevac Journal of Mathematics", чији је издавач Природно-математички факултет. Часопис излази на енглеском језику, а велика већина аутора је из иностранства. Научни радови публиковани у овом часопису приказују се у најпознатијим реферативним журналима Mathematical Reviews и Zentral Blatt.

Институт за математику и информатику је био организатор неколико домаћих и међународних научних конференција.

Наставници и сарадници Института за математику и информатику су ангажовани у оквиру Математичке радионице младих у раду са талентованим ученицима основних школа, који се кроз секције за математику и информатику припремају за такмичења проширујући и продубљујући знања стечена на редовној настави.