Институт за математику и информатику

Институт за математику и информатику је једна од организационих јединица Природно-математичког факултета у Крагујевцу. Основан је 1976. године као Институт за математику а од 1996. године носи садашњи назив. Најважније области рада Института за математику и информатику су студије математике и информатике и научно-истраживачки рад из ових области. Наставници и асистенти овог института објављују научне радове у познатим светским часописима. Посебно су развијени Теорија графова, Нумеричка анализа, Математичка логика, Диференцијана геометрија и Информациони системи. У Институту за математику и информатику, у сталном радном односу, ради петнаест доктора наука, осам магистара и пет дипломираних математичара. Институт располаже са преко хиљаду квадратних метара простора (учионице и кабинети). Институт има две рачунарске учионице које су део академске мреже која има обезбеђену везу са Интернетом.

Званична презентација Института за математику и информатику налази се на адреси http://imi.pmf.kg.ac.rs

Институт остварује богату међународну сарадњу. Чланови Института су боравили на универзитетима у САД, Русији, Немачкој, Француској, Италији, Белгији, Чешкој, Пољској, Грчкој и Мађарској.

У Институту за математику и информатику се уређује научни часопис "Kragujevac Journal of Mathematics", чији је издавач Природно-математички факултет. Часопис излази на енглеском језику, а велика већина аутора је из иностранства. Научни радови публиковани у овом часопису приказују се у најпознатијим реферативним журналима Mathematical Reviews и Zentral Blatt.

Институт за математику и информатику организује научне конференције, домаће и међународне. Досадашње конференције су биле из Геометрије, Теорије графова, Нумеричке анализе, Математичке логике и Историје математике.

У Институту за математику и информатику ради Математичка радионица, кроз коју сваке године прође око двеста ученика, од трећег разреда основне школе до четвртог разреда гимназије. Ови ученици показују изузетно добре резултате на такмичењима из математике и информатике. Предавачи Математичке радионице су професори и асистенти Природно-математичког факултета и професори гимназије. У Институту се уређује часопис за математику и рачунарство за ученике средњих школа "Тангента" Друштва математичара Србије. Технички уредник и део редакције "Математичког листа" су такође са овог Института.

Институт за математику и информатику организује семинаре за усавршавање наставника основних и средњих школа из области математике и рачунарства. Институт има неколико акредитованих програма код Министарства просвете и спорта.

За потребе Националне службе за запошљавање у Институту за математику и информатику је годинама одржавана информатичка обука за незапослена лица. Поред основне информатичке обуке, организована је и специјализована информатичка обука из области Wеб дизајна, припреме за штампу и слично. До сада је кроз информатичку обуку прошло преко хиљаду лица.