Институт за математику и информатику


Институт за математику и информатику је једна од организационих јединица Природно-математичког факултета у Крагујевцу. Основан је 1976. године као Институт за математику, а од 1996. године носи садашњи назив. Институт је кадровски, просторно и материјално у потпуности оспособљен за школовање стручњака из области математике и рачунарских наука. У оквиру наставно-образовне делатности у Институту за математику и информатику се реализују студијски програми на основним, мастер и докторским академским студијама.

Осим наставе, у Институту се реализује и научно-истраживачки рад, пројекти финансирани од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, као и пројекти финансирани од стране Европске уније. Наставници и сарадници Института реализују и већи број стручних пројеката у сарадњи са привредом. Успостављена је сарадња са великим бројем институција из земље и иностранства.

У Институту се уређује научни часопис "Kragujevac Journal of Mathematics", чији је издавач Природно-математички факултет. Часопис излази на енглеском језику, а велика већина аутора је из иностранства. Научни радови публиковани у овом часопису приказују се у најпознатијим реферативним журналима Mathematical Reviews и Zentral Blatt. Као признање за предан рад уредништва, часопис је према листи Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије 2021. године уврштен у категорију M24 у области математике.

Организациона јединица у оквиру Института за математику и информатику је Центар за рачунарско моделовање и оптимизацију–ЦЕРАМО, који окупља истраживаче у области рачунарских наука са циљем стварања иновативних решења за примену у привреди и науци. Широк спектар рачунарских метода и велико искуство у решавању реалних проблема чине ЦЕРАМО истраживачком групом способном да развије и најкомплекснија софтверска решења за примену у различитим обалстима, о чему најбоље сведоче бројни успрешно реализовани домаћи и међународни проjeкти, научне публикације и признања.

Институт за математику и информатику је био организатор неколико домаћих и међународних научних конференција. У мају 2018. године Институт је био организатор 14. Српског математичког конгреса са великим бројем учесника из земље и света.

Универзитет у Крагујевцу се први пут нашао на престижној Шангајској листи најбољих светских универзитета 2017. године, захваљујући резултатима из облaсти математике, а затим је тај успех поновљен 2018. и 2019. године, чему су у значајној мери допринели наставници и сарaдници Института за математику и информатику.

Наставници и сарадници Института за математику и информатику су ангажовани у оквиру Математичке радионице младих у раду са талентованим ученицима основних школа, који се кроз секције за математику и информатику припремају за такмичења проширујући и продубљујући знања стечена на редовној настави.

Институт за математику и информатику је био организатор неколико акредитованих семинара за усавршавање наставника основних и средњих школа из облaсти математике и рачунарства. Осим тога, за потребе Националне службе за запошљавање, у Институту за математику и информатику је годинама одржавана информатичка обука за незапослена лица кроз коју је до сада прошло преко хиљаду полазника.