Научна заснованост теме - 2023. година

У складу са чланом 51. Статута Природно-математичког факултета у Крагујевцу (бр. 384 од 27. 4. 2015. године- пречишћен текст) и Одлуке Ректорског колегијума Универзитета у Крагујевцу број 819. од 22. 10. 2012. године, Стављамо на увид јавности Извештај Комисије о научној заснованости теме и испуњености услова, са роком од 15 дана од дана постављања за следеће Кандидате:Тренутно нема кандидата у процедуриИзвештај Комисије о научној заснованости теме и испуњености услова у 2023. години

Кандидат: Марина Станковић Било на увиду јавности од 26. 10. - 10. 11. 2023. године
предложени ментор: др Олгица Стефановић Ужа научна област: Микробиологија
Тема докторске дисертације:
"Утицај оптимизованих екстраката лековитих биљака и појединачних компоненти на раст патогених бактерија, њихови механизми деловања и синергистичких ефекат са антибиотиком"

Кандидат: Марија Тодоровић Било на увиду јавности од 26. 10. - 10. 11. 2023. године
предложени ментор: др Милан Станковић Ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине
Тема докторске дисертације:
"Адаптивне особине врсте Mentha pulegium L. (Lamiaceae) у односу на присуство соли у подлози на природним стаништима и у лабораторијским условима"

Кандидат: Јована С. Марјановић Било на увиду јавности од 1. - 16. 9. 2023. године
предложени ментор: др Верица Дивац Ужа научна област: Органска хемија
Тема докторске дисертације:
"Синтеза, карактеризација и испитивање биолошке активности новоцинтетисаних Шифових база и неких њихових цикличних деривата изведених из биогених амина и аминокиселина"

Кандидат: Марко Милошевић Било на увиду јавности од 1. - 16. 9. 2023. године
предложени ментор: др Ненад Стевановић Ужа научна област: Радијациона физика
Тема докторске дисертације:
"Развој физичког модела за прорачун апсорбоване енергије нејонизујућег зрачења"

Кандидат: Душица Спасић Било на увиду јавности од 7. - 22. 7. 2023. године
предложени ментор: проф др Љиљана Гулан Ужа научна област: Експериментална физика
Тема докторске дисертације:
"Идентификација високих концентрација радона у објектима: процена ефективне дозе и развој мера радијационе заштите"

Кандидат: Драгана Предојевић Било на увиду јавности од 19. 5. - 3. 6. 2023. године
предложени ментор: др Снежана Пешић Ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине
Тема докторске дисертације:
"Утицај потецијалних природних инсектицида на животни циклус и морталитет Plodia interpunctella (Lepidoptera Pyralidae)"

Кандидат: Александра Ракоњац Било на увиду јавности од 24. 4. - 9. 5. 2023. године
предложени ментор: др Снежана Симић Ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине
Тема докторске дисертације:
"Диверзитет и конзервација црвених алги (Rhodophyta) и мрких алги (Phaeophyceae) на подручју Србије"

Кандидат: Михаило Обреновић Било на увиду јавности од 21. 3. - 5. 4. 2023. године
предложени ментор: проф. др Милош Ивановић Ужа научна област: Рачунарске науке
Тема докторске дисертације:
"Учење доменски инваријантних репрезентација хетерогених сликовних података"