Научна заснованост теме - 2023. година

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


У складу са чланом 51. Статута Природно-математичког факултета у Крагујевцу (бр. 384 од 27. 4. 2015. године- пречишћен текст) и Одлуке Ректорског колегијума Универзитета у Крагујевцу број 819. од 22. 10. 2012. године, Стављамо на увид јавности Извештај Комисије о научној заснованости теме и испуњености услова, са роком од 15 дана од дана постављања за следеће Кандидате:


Кандидат: Драгана Предојевић На увиду јавности од 19. 5. 2023. године
предложени ментор: др Снежана Пешић Ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине
Тема докторске дисертације:
"Утицај потецијалних природних инсектицида на животни циклус и морталитет Plodia interpunctella (Lepidoptera Pyralidae)"

Извештај Комисије о научној заснованости теме и испуњености услова у

2023. години


Кандидат: Александра Ракоњац Било на увиду јавности од 24. 4. - 9. 5. 2023. године
предложени ментор: др Снежана Симић Ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине
Тема докторске дисертације:
"Диверзитет и конзервација црвених алги (Rhodophyta) и мрких алги (Phaeophyceae) на подручју Србије"

Кандидат: Михаило Обреновић Било на увиду јавности од 21. 3. - 5. 4. 2023. године
предложени ментор: проф. др Милош Ивановић Ужа научна област: Рачунарске науке
Тема докторске дисертације:
"Учење доменски инваријантних репрезентација хетерогених сликовних података"