Научна заснованост теме

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

У складу са чланом 51. Статута Природно-математичког факултета у Крагујевцу (бр. 384 од 27. 4. 2015. године- пречишћен текст) и Одлуке Ректорског колегијума Универзитета у Крагујевцу број 819. од 22. 10. 2012. године, Стављамо на увид јавности Извештај Комисије о научној заснованости теме и испуњености услова, са роком од 15 дана од дана постављања за следеће Кандидате:Нема Кандидата у процедури
Извештај Комисије о научној заснованости теме и испуњености услова у

2020. години


Кандидат: Александра Марковић Било на увиду јавности од 22. 6. - 6. 7. 2020. године
ментор: др Оливера Милошевић-Ђорђевић Институт за биологију и екологију Ужа научна област: Генетика и еволуција
Тема докторске дисертације:
"Детерминанте геномске нестабилности у лимфоцитима периферне крви пацијенткиња са карциномом ендометријума"
Извештај комисије

Кандидат: Милена Јовановић Било на увиду јавности од 22. 6. - 6. 7. 2020. године
ментор: др Драгана Шеклић Институт за информационе технологије Научна област: Биологија
Тема докторске дисертације:
"Молекуларни механизми миграције и инвазије имортализованих и примарних ћелијских линија колректалног карцинома у третману матичним млечом и активном супстанцом 10H2DA"
Извештај комисије

Кандидат: Јована Тубић-Вукајловић Било на увиду јавности од 27. 5. - 10. 6. 2020. године
ментор: др Оливера Милошевић-Ђорђевић Институт за биологију и екологију Ужа научна област: Генетика и еволуција
Тема докторске дисертације:
"Промене у гному лимфоцита периферне крви пацијента са кардиоваскуларним болестима: фактори ризика и протективни ефект гљиве Lenzites betulinus (L.) Fr."
Извештај комисије

Кандидат: Соња Ђурић Било на увиду јавности од 27. 5. - 10. 6. 2020. године
ментор: др Биљана Глишић Институт за хемију Ужа научна област: Неорганска хемија
Тема докторске дисертације:
"Синтеза, карактеризација и антимикробна активност полинуклеарних комплекса сребра (I) са ароматичним азот-донорским лигандима"
Извештај комисије