Научна заснованост теме

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

У складу са чланом 51. Статута Природно-математичког факултета у Крагујевцу (бр. 384 од 27. 4. 2015. године- пречишћен текст) и Одлуке Ректорског колегијума Универзитета у Крагујевцу број 819. од 22. 10. 2012. године, Стављамо на увид јавности Извештај Комисије о научној заснованости теме и испуњености услова, са роком од 15 дана од дана постављања за следеће Кандидате:


Кандидат: Тања Жугић-Петровић На увиду јавности од 12. 2. 2019. године
ментор: др Љиљана Чомић Институт за биологију и екологију научна област: Микробиологија
Тема докторске дисертације:
"Аутохтона микробиологија сјеничке овчије стеље"

Извештај Комисије о научној заснованости теме и испуњености услова у

2019. години


Кандидат: Марија Антић Било на увиду јавности од 25. 1. - 8. 2. 2019. године
ментор: др Славко Раденковић Институт за хемију научна област: Физичка хемија
Тема докторске дисертације:
"УТИЦАЈ СТРУКТУРНИХ ЕФЕКАТА НА ЛОКАЛНУ АРОМАТИЧНОСТ БЕНЗЕНОИДНИХ УГЉОВОДОНИКА И ЊИХОВИХ ДЕРИВАТА"
У наведеном периоду на Извештај комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације и испуњености услова кандидата Марије Антић, није било примедби.