Радојевић др Ивана

Радојевић др Ивана Доцент
ИНСТИТУТ - Институт за биологију и екологију
ОБЛАСТ - Биологија
Кабинет:   Дипломирала: 2002. године
Email: ivana.radojevic@pmf.kg.ac.rs Магистрирала: 2007. године
Телефон:   Докторирала: 2012. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Ендемична флора и вегетација - Биологија
Мастер студије:
 • Рестаурација и заштита водних екосистема - Екологија
 • Основи биостатистике са биоинформатиком - Биологија, молекуларна биологија
Докторске студије:
 • Методологија научноистраживачког рада - Биологија
 • Методе микробиолошких истраживања - Биологија
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Potočňák I, Vranec P, Farkasová V, Sabolová D, Vataščinová M, Kudláčova J, Radojević I., Čomić L, Markovic B, Volarevic V, Arsenijevic N, Trifunović S. Low-dimensional compounds containing bioactive ligands. Part VI: Synthesis, structures, in vitro DNA binding, antibacterial and anticancer properties of first row transition metal complexes with 5-chloro-quinolin-8-ol. Journal of Inorganic Biochemistry, 2016, 154:67-77. IF 3.444, M21.
 2. Grujić S, Radojevic I., Vasic S, Comic Lj, Topuzovic M. Antimicrobial and antibiofilm activities of secondary metabolites of Vinca minor L. Applied biochemistry and microbiology. 2015, 51,5: 572-578. IF 0.735, M23.
 3. Stefanovic N., Radojevic I. D., Ostojic A.M., Comic Lj.R., Topuzovic M.D . Composite Web Information System for Management of Water Resources, Water Resources Management, 2015, 29(7): 2285-2301. IF 2.600 M21.
 4. Radojevic I., Petrovic Z, Comic Lj, Simijonovic D, Petrovic V, Hadjipavlou-Litina D. Biological evaluation of mechlorethamine-Pt(II) complex, part II: Antimicrobial screening and Lox study of the complex and its ligand. Medicinal Chemistry, 2012, 8:947-952. IF 1.603, M22.
 5. Radojević I., Stanković M, Stefanović O, Topuzović M, Čomić Lj, Ostojić A. Great horsetail (Equisetum telmateia Ehrh.): active substances content and biological effects. EXCLI Journal, 2012, 11: 59-67. IF 1.923, M22.
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • "Преклиничка испитивања биоактивних супстанци" Министарство просвете, науке и технолошког развоја (2011-2017. године).
 • "Карактеризација и примена метаболита гљива и утврђивање потенцијала нових биофунгицида" Министарство просвете, науке и технолошког развој (2011-2017. година).
 • Билатерални пројекат „Синтеза и карактеризација комплекса Pd(II), Pt(II) и Au(III) и њихова биолошка активност“ 451-03-545/2015-09/04, Министарство просвете, науке и технолошког развој (2015-2016. година).
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Др Ивана Радојевић се, од 2003. године, на Институту за биологију и екологију ПМФ-а у Крагујевцу, успешно бави научно-истраживачким радом у области Микробиологија. Успешно примењује технике и методе микробиолошког рада, као и алате и технике информационих технологија који омогућавају савремену и оригиналну интерпретацију микробиолошких података, као и предвиђање у оквиру метода дата мининг-а.
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English