др Мирољуб Дугић

др Мирољуб Дугић Редовни професор
ИНСТИТУТ Институт за физику
ГРУПА Физика
Кабинет: Б-0-13 Дипломирао: 15.01.1985. године
Email: mdugic18@sbb.rs Магистрирао: 1993. године
Телефон: 336 223 локал 332 Докторирао: 07.11.1997. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије:
 • Квантна механика
 • Квантна теоријска физика
 • Квантна информатика
Мастер студије:
 • Изабрана поглавља квантне механике
 • Теорија поља и симетрије у физици
Докторске студије:
 • Теорија декохеренције
 • Теорија отворених квантних система
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. Jeknic-Dugic J., Arsenijevic M., Dugic M., PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY A-MATHEMATICAL PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCES, 472, 20160041 (2016).
 2. Jeknic-Dugic J., Arsenijevic M., Dugic M., PROCEEDINGS OF THE ROYAL SOCIETY A-MATHEMATICAL PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCES, 470, 20140283 (2014).
 3. Dugic M., EUROPEAN PHYSICAL JOURNAL D, 29, 173 (2004).
 4. Dugic M., EUROPHYSICS LETTERS, 60, 7 (2002).
 5. Dugic M., Cirkovic M. M. , PHYSICS LETTERS A, 302, 291 (2002).
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • 171028, пројекат при Министарству просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Заснивање квантне механике и интерпретације, теорија квантне декохеренције, квантна информатика, теорија отворених квантних система и примене.
CURRICULUM VITAE - СрпскиHome Page