Конкурси за избор наставника и сарадника

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


Конкурси за избор наставника и сарадника


Тема Избор у звање ванредни професор од Датум од 29. 9. 2021. до Датум до 14. 10. 2021.
Научна област: Биологија | Ужа научна област: Физиологија биљака


Тема Избор у звање доцент од Датум од 29. 9. 2021. до Датум до 14. 10. 2021.
Научна област: Биологија | Ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине


Тема Избор у звање асистент од Датум од 29. 9. 2021. до Датум до 14. 10. 2021.
Научна област: Математика | Ужа научна област: Математика анализа са применама


Тема Избор у звање асистент од Датум од 29. 9. 2021. до Датум до 14. 10. 2021.
Научна област: Физика | Ужа научна област: Радијациона физика


Тема Избор у звање сарадник у настави од Датум од 29. 9. 2021. до Датум до 14. 10. 2021.
Научна област: Рачунарске науке | Ужа научна област: Методологије рачунарства


Тема Избор у звање сарадник у настави од Датум од 29. 9. 2021. до Датум до 14. 10. 2021.
Научна област: Математика | Ужа научна област: Алгебра и логика


Тема Избор у звање доцент од Датум од 8. 9. 2021. до Датум до 23. 9. 2021.
Научна област: Хемија | Ужа научна област: Аналитичка хемија


Тема Избор у звање асистент од Датум од 8. 9. 2021. до Датум до 23. 9. 2021.
Научна област: Математика | Ужа научна област: Математичка анализа са применама


Тема Избор у звање асистент од Датум од 8. 9. 2021. до Датум до 23. 9. 2021.
Научна област: Рачунарске науке | Ужа научна област: Методологије рачунарства


Тема Избор у звање редовни професор од Датум од 21. 7. 2021. до Датум до 5. 8. 2021.
Научна област: Хемија | Ужа научна област: Неорганска хемија


Тема Избор у звање ванредни професор од Датум од 21. 7. 2021. до Датум до 5. 8. 2021.
Научна област: Физика | Ужа научна област: Електродинамика, физика плазме и астрофизика


Тема Избор у звање доцент од Датум од 21. 7. 2021. до Датум до 5. 8. 2021.
Научна област: Педагошке и андрагошке науке | Ужа научна област: Методика наставе математике


Тема Избор у звање ванредни професор од Датум од 16. 6. 2021. до Датум до 1. 7. 2021.
Научна област: Математика | Ужа научна област: Дискретна математика


Тема Избор у звање доцент од Датум од 9. 6. 2021. до Датум до 24. 6. 2021.
Научна област: Биологија | Ужа научна област: Физиологија животиња и човека и молекуларна биологија


Тема Избор у звање асистент са докторатом од Датум од 28. 4. 2021. до Датум до 13. 5. 2021.
Научна област: Физика | Ужа научна област: Атомска, молекулска и оптчка физика


Тема Избор у звање асистент са докторатом од Датум од 28. 4. 2021. до Датум до 13. 5. 2021.
Научна област: Хемија | Ужа научна област: Физичка хемија


Тема Избор у звање редовни професор од Датум од 28. 4. 2021. до Датум до 13. 5. 2021.
Научна област: Биологија | Ужа научна област: Морфологија, фитохемија и систематика биљака


Тема Избор у звање ванредни професор од Датум од 14. 4. 2021. до Датум до 29. 4. 2021.
Научна област: Физика | Ужа научна област: Радијациона физика


Тема Избор у звање доцент од Датум од 14. 4. 2021. до Датум до 29. 4. 2021.
Научна област: Рачунарске науке | Ужа научна област: Методологије рачунарства


Тема Избор у звање асистент од Датум од 14. 4. 2021. до Датум до 29. 4. 2021.
Научна област: Хемија | Ужа научна област: Неорганска хемија


Тема Избор у звање доцент од Датум од 24. 3. 2021. до Датум до 8. 4. 2021.
Научна област: Биологија | Ужа научна област: Зоологија


Тема Избор у звање доцент од Датум од 10. 3. 2021. до Датум до 25. 3. 2021.
Научна област: Физика | Ужа научна област: Физика кондензоване материје


Тема Избор у звање доцент од Датум од 3. 3. 2021. до Датум до 18. 3. 2021.
Научна област: Хемија | Ужа научна област: Биохемија


Тема Избор у звање доцент од Датум од 3. 3. 2021. до Датум до 18. 3. 2021.
Научна област: Хемија | Ужа научна област: Неорганска хемија


Тема Избор у звање асистент са докторатом од Датум од 10. 2. 2021. до Датум до 25. 2. 2021.
Научна област: Биологија | Ужа научна област: Физиологија биљака


Тема Избор у звање доцент од Датум од 10. 2. 2021. до Датум до 25. 2. 2021.
Научна област: Хемија | Ужа научна област: Настава хемије


Тема Избор у звање доцент од Датум од 10. 2. 2021. до Датум до 25. 2. 2021.
Научна област: Рачунарске науке | Ужа научна област: Методологија рачунарства


Тема Избор у звање предавач од Датум од 10. 2. 2021. до Датум до 25. 2. 2021.
Катедра: Општеобразовних предмета | Ужа научна област: Енглески језик


Тема Избор у звање ванредни професор од Датум од 13. 1. 2021. до Датум до 28. 1. 2021.
Научна област: Математика | Ужа научна област: Дискретна математика


Тема Избор у звање доцент од Датум од 23. 12. 2020. до Датум до 7. 1. 2021.
Научна област: Рачунарске науке | Ужа научна област: Методологије рачунарства


АРХИВА ►