Конкурси за избор наставника и сарадникаИзбор наставника


ТемаИзбор у звање ванредни професор од Датум од 17. 4. 2024. до Датум до 2. 5. 2024.
Научна област: Математика | Ужа научна област: Алгебра и логика


ТемаИзбор у звање редовни професор од Датум од 20. 3. 2024. до Датум до 4. 4. 2024.
Научна област: Хемија | Ужа научна област: Физичка хемија


ТемаИзбор у звање ванредни професор од Датум од 20. 3. 2024. до Датум до 4. 4. 2024.
Научна област: Биологија | Ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине


ТемаИзбор у звање ванредни професор од Датум од 6. 3. 2024. до Датум до 21. 3. 2024.
Научна област: Биологија | Ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине


ТемаИзбор у звање редовни професор од Датум од 28. 2. 2024. до Датум до 14. 3. 2024.
Научна област: Физика | Ужа научна област: Радијациона физика


ТемаИзбор у звање редовни професор од Датум од 28. 2. 2024. до Датум до 14. 3. 2024.
Научна област: Физика | Ужа научна област: Атомска, молекулска и оптичка физика


ТемаИзбор у звање доцент од Датум од 14. 2. 2024. до Датум до 29. 2. 2024.
Научна област: Физика | Ужа научна област: Атомска, молекулска и оптичка физика


ТемаИзбор у звање редовни професор од Датум од 14. 2. 2024. до Датум до 29. 2. 2024.
Научна област: Медицинске науке | Ужа научна област: Општа психологија


ТемаИзбор у звање ванредни професор од Датум од 3. 1. 2024. до Датум до 18. 1. 2024.
Научна област: Биологија | Ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине


ТемаИзбор у звање ванредни професор од Датум од 3. 1. 2024. до Датум до 18. 1. 2024.
Научна област: Физика | Ужа научна област: Радијациона физикаИзбор сарадника


ТемаНиво 7.1 НОКС-а, дипломирани правник, мастер правник од Датум од 6. 3. 2024. до Датум до 21. 3. 2024.
Самостални стручнотехнички сарадник за правне послове, у Секретаријату Факултета на одређено време, на период од шест месеци


ТемаИзбор у звање асистент са докторатом од Датум од 3. 1. 2024. до Датум до 18. 1. 2024.
Научна област: Биологија | Ужа научна област: Физиологија биљака


ТемаИзбор у звање сарадник у настави од Датум од 20. 12. 2023. до Датум до 4. 1. 2024.
Научна област: Рачунарске науке | Ужа научна област: Методологије рачунарства


ТемаИзбор у звање асистент са докторатом од Датум од 28. 2. 2024. до Датум до 14. 3. 2024.
Научна област: Биологија | Ужа научна област: Физиологија животиња и човека и молекуларна билогија


АРХИВА ►