Конкурси за избор наставника и сарадника

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ


Конкурси за избор наставника и сарадника


Тема Избор у звање ванредни професор од Датум од 13. 1. 2021. до Датум до 28. 1. 2021.
Научна област: Математика | Ужа научна област: Дискретна математика


Тема Избор у звање доцент од Датум од 23. 12. 2020. до Датум до 7. 1. 2021.
Научна област: Рачунарске науке | Ужа научна област: Методологије рачунарства


Тема Избор у звање ванредни професор од Датум од 9. 12. 2020. до Датум до 24. 12. 2020.
Научна област: Биологија | Ужа научна област: Екологија, биогеографија и заштита животне средине


АРХИВА ►