др Дејан Бојовић

др Дејан Бојовић Ванредни професор
ИНСТИТУТ Институт за математику и информатику
ГРУПА      
Кабинет: A-III-1b Дипломирао: 1992. године
Email: dejan.bojovic@pmf.kg.ac.rs Магистрирао: 1996. године
Телефон: 034 336 223 лок. 306 Докторирао: 2000. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије
 • Функционална анализа
 • Парцијалне и интегралне једначине
 • Анализа 4.
 • Теорија мере и интеграције
 • Теорија оператора и функционални простори
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. D.R. Bojović, B.S. Sredojević, B.S. Jovanović, Numerical approximation of a two-dimensional parabolic time-dependent problem containg adelta function, J. Comp. Appl. Math. (2014), vol. 259, 129-137
 2. D.R. Bojović, B.S. Jovanović, Convergence of finite difference method for solving 2D parabolic interface problems, J. Comp. Appl. Math., 236 (2012), 3605-3612
 3. D.R. Bojović, B. S. Jovanović, Finite difference method for a parabolic problem with concentrated capacity and time-dependent operator, Springer, Appr. and Comp., (2011), Vol. 42, 285-296
 4. D. R. Bojović, B.S.Jovanović, Convergence of finite differnce method for the parabolic problem with concentrated capacity and variable operator. J.Comp.Appl.Math., 189 (2006), 286-303
 5. D. R. Bojović, Convergence of finite difference method for parabolic problem with variable operator. Lect. Notes Comp. Sci., 1988 (2001), 110-116
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Пројекат бр. 174002, Нумеричко решавање операторских једначина
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • Нумеричка анализа, Парцијалне једначине

Home Page