Истраживачи и стипендисти


У научноистраживачки рад на Факултету у оквиру истраживачких тимова укључени су и истраживачи који су ангажовани као сарадници на пројектима финасирани од стране Минсистартсва за науку, технолошки развој и иновације.


БУГАРИНОВИЋ др ЈОВАНА
Научни сарадник
Институт за хемију

ВУКИЋ др МИЛЕНА
Научни сарадник
Институт за хемију

ГРБОВИЋ др ФИЛИП
Научни сарадник
Институт за биологију и екологију

ЂУКИЋ др МАЈА
Научни сарадник
Институт за хемију

ЂУРЕТАНОВИЋ др СИМОНА
Научни сарадник
Институт за биологију и екологију

ЈОКСИМОВИЋ др НЕНАД
Научни сарадник
Институт за хемију

КОЈАДИНИВИЋ др НАТАША
Научни сарадник
Институт за биологију и екологију

КУРТАНОВИЋ др НЕЗРИНА
Научни сарадник
Институт за хемију

МИХАИЛОВИЋ др НЕВЕНА
Научни сарадник
Институт за хемију

НИКОДИЈЕВИЋ др ДАНИЈЕЛА
Научни сарадник
Институт за биологију и екологију

ОБРАДОВИЋ др АНА
Научни сарадник
Институт за биологију и екологију

ПЕТРОВИЋ др МИЛЕНА
Научни сарадник
Институт за хемију

ПЕТРОНИЈЕВИЋ др ЈЕЛЕНА
Научни сарадник
Институт за хемију

ПЕШИЋ др МАРКО
Научни сарадник
Институт за хемију

РАДЕНКОВИЋ др МИЛЕНА
Научни сарадник
Институт за биологију и екологију

РАДИСАВЉЕВИЋ др СНЕЖАНА
Научни сарадник
Институт за хемију

РИСТИЋ др МАРИЈА
Научни сарадник
Институт за хемију

ЋОЋИЋ др ДУШАН
Научни сарадник
Институт за хемијуАНДРЕЈЕВИЋ ТИНА
Истраживач сарадник
Институт за хемију

АНТИЋ МАРИЈА
Истраживач сарадник
Институт за хемију

БЛАГОЈЕВИЋ СТЕФАН
Истраживач сарадник
Институт за биологију и екологију

БРАНКОВИЋ ЈОВИЦА
Истраживач сарадник
Институт за хемију

ЖИВКОВИЋ МИЛЕНА
Истраживач сарадник
Институт за физику

ЈАКОВЉЕВИЋ МАРИЈА
Истраживач сарадник
Институт за биологију и екологију

ЈОВАНКИЋ ЈОВАНА
Истраживач сарадник
Институт за биологију и екологију

ЈОВАНОВИЋ МИЛЕНА
Истраживач сарадник
Институт за биологију и екологију

КАЊЕВАЦ МИЛИЦА
Истраживач сарадник
Институт за биологију и екологију

МАКСИМОВИЋ ТИЈАНА
Истраживач сарадник
Институт за хемију

МАРЈАНОВИЋ ЈОВАНА
Истраживач сарадник
Институт за хемију

МАРКОВИЋ АЛЕКСАНДРА
Истраживач сарадник
Институт за биологију и екологију

МЕЂЕДОВИЋ МИЛИЦА
Истраживач сарадник
Институт за хемију

НИКЕЗИЋ АЛЕКСАНДРА
Истраживач сарадник
Институт за биологију и екологију

НИКОЛИЋ МАРИЈАНА
Истраживач сарадник
Институт за биологију и екологију

ПЕТРОВИЋ ЂОРЂЕ
Истраживач сарадник
Институт за хемију

ПЛАНОЈЕВИЋ НЕВЕНА
Истраживач сарадник
Институт за биологију и екологију

РАДОВАНОВИЋ МАРКО
Истраживач сарадник
Институт за хемију

РАДОВИЋ ЈАКОВЉЕВИЋ МАРИНА
Истраживач сарадник
Институт за биологију и екологију

СИМОВИЋ ПРЕДРАГ
Истраживач сарадник
Институт за биологију и екологију

СРЕЋКОВИЋ НИКОЛА
Истраживач сарадник
Институт за хемију

СТЕВАНОВИЋ НЕВЕНА
Истраживач сарадник
Институт за хемију

ТОДОРОВИЋ МАРИЈА
Истраживач сарадник
Институт за биологију и екологију

ТОДОСИЈЕВИЋ ЈОВАНОВИЋ ЈОВАНА
Истраживач сарадник
Институт за биологију и екологију

ФИЛИПОВИЋ ИГЊАТ
Истраживач сарадник
Институт за хемију

ЦАКОВИЋ АНГЕЛИНА
Истраживач сарадник
Институт за хемију

ЦИМБАЉЕВИЋ ЖЕЉКО
Истраживач сарадник
Институт за физикуАКСЕНТИЈЕВИЋ АЛЕКСАНДАР
Истраживач приправник
Институт за математику и информатикуДИМИТРИЈЕВИЋ МАРИНА
Истраживач приправник
Институт за хемију

МИЛОЈЕВИЋ САРА
Истраживач приправник
Институт за биологију и екологију

МИНИЋ ЂОРЂЕ
Истраживач приправник
Институт за биологију и екологију

ПАНТОВИЋ БОЈАНА
Истраживач приправник
Институт за хемију

ПОСТОЛОВИЋ КАТАРИНА
Истраживач приправник
Институт за хемију

ЋИРКОВИЋ КАТАРИНА
Истраживач приправник
Институт за биологију и екологију