Лабораторије и центри

Лабораторије у Институту за математику и информатику

Р. бр.
Ознака
Назив лабораторије
Руководилац
1.
A-II-19
Рачунарска учионица (Лабораторија 1)
Др Ана Капларевић-Малишић
2.
A-II-28
Рачунарска учионица (Лабораторија 2)
Др Ана Капларевић-Малишић
3.
A-II-24R
Рачунарска учионица (Лабораторија 3)
Др Ана Капларевић-Малишић
4.
A-0-3
Рачунарска лабораторија 1
Др Ана Капларевић-Малишић
5.
A-0-15
Рачунарска лабораторија 2
Др Ана Капларевић-Малишић
6.
A-III-1a
Лабораторија Центра за рачунарско моделoвање и оптимизацију
Др Бобан Стојановић
7.
A-II-20
СТЕМ лабораторија
др Александар Миленковић

Лабораторије у Институту за физику

Р. бр.
Ознака
Назив лабораторије
Руководилац
1.
В-III-1
Лабораторија за радијациону физику
Др Драгана Крстић
2.
В-III-2a
Лабораторија за аналогну електронику
Др Саша Симић
3.
В-III-2б
Лабораторија за астрофизику са астрономијом
Др Саша Симић
4.
В-II-1
Лабораторија за физику чврстог стања
Др Сања Јанићевић
5.
В-II-1
Лабораторија за метрологију
Др Светислав Савовић
6.
В-II-1
Лабораторија за општу физику
Др Драгана Крстић, Др Мирко Радуловић
7.
В-II-4
Лабораторија за методику и наставна средства физике
Др Милан Ковачевић
8.
В-II-5
Лабораторија за електромагнетизам и оптику
Др Ненад Стевановић
9.
В-II-6
Лабораторија за физичку механику и молекуларну физику
Др Саша Симић
10.
В-II-7
Лабораторија за атомску и нуклеарну физику
Др Владимир Марковић
11.
В-I-1а
Лабораторија за израду наставних учила и електронику
Др Владимир Цвјетковић
12.
В-I-б
Лабораторија за дигиталну и програмабилну електронику
Др Виолета Петровић, Др Владимир Цвјетковић
13.
В-I-8
Рачунарска лабораторија
Др Владимир Цвјетковић
14.
В-0-10
НМР лабораторија
Др Ненад Вуковић
15.
В-0-12
Лабораторија за алфа и гама спектрометрију
Др Ненад Стевановић

Лабораторије у Институту за хемију

Р. бр.
Ознака
Назив лабораторије
Руководилац
1.
Б-0-3
Лабораторија за неорганску хемију
Управник Института по службеној дужности
2.
Б-0-10
Лабораторија за аналитичку хемију
Управник Института
3.
Б-0-9
Лабораторија за неорганску индустријску и примењену хемију и за заштиту животне средине
Управник Института
4.
Б-0-10
Лабораторија за аналитичку хемију
Управник Института
5.
Б-I-3
Лабораторија за органску хемију
Управник Института
6.
Б-I-9
Лабораторија за физичку, инструменталну аналитичку хемију и заштиту животне средине
Управник Института
7.
Б-I-10
Лабораторија за препаративну органску хемију, биохемијухемију природних производа
Управник Института
8.
Б-0-6
Лабораторија за дејонизовану воду
Управник Института
9.
А-I-20
Лабораторија за биохемију
Др Милан Младеновић
10.
Б-I-8
Лабораторија за координациону хемију
Др Јована Богојески
11.
Б-I-11
Лабораторија за испитивање кинетике хемијских реакција
Др Биљана Петровић
12.
А-I-22
Лабораторија за медицинску неорганску хемију
Др Снежана Рајковић
13.
Б-I-4а
Лабораторија за синтетичку органску хемију
Др Милан Јоксовић
14.
Б-0-8
Лабораторија за хемију природних производа и екотоксиколошку хемију
Др Ненад Вуковић
15.
Б-0-7
Истраживачка лабораторија
Др Виолета Марковић
16.
A-0-24
Лабораторија за аналитичку хемију
Др Зорка Станић
17.
Б-0-5
Лабораторија за класичне и инструменталне методе анализе
Др Андрија Ћирић
18.
Б-0-4а
Лабораторија за бионеорганску хемију
Др Верица Јевтић
19.
Б-0-11
Лабораторија за аналитичку хемију
Др Иван Јаковљевић
20.
Б-0-2
Лабораторија за био-неорганску хемију
Др Зоран Матовић
21.
Б-I-2
Лабораторија за органску синтезу и електроорганску хемију
Др Иван Дамљановић
22.
Б-I-5
Лабораторија за органску и биоорганску хемију
Др Владимир Петровић
23.
Б-I-12
Лабораторија за органску хемију (синтеза хетероциличних једињења)
Др Вера Дивац
24.
Б-I-7
Лабораторија за органску хемију (испитивање кинетике и механизама органских реакција)
Др Вера Дивац
25.
A-0-16
Лабораторија за атомска-апсоршциона испитивања
Др Зорка Станић
26.
A-I-24
Рачунарска лабораторија
Др Славко Раденковић

Лабораторије у Институту за биологију и екологију

Р. бр.
Ознака
Назив лабораторије
Руководилац
1.
А-По-12-15
Лабораторија за хидроекологију и заштиту вода
Др Владица Симић
2.
А-По-4
Лабораторија за ћелијску и молекуларну биологију
Др Милена Милутиновић
3.
A-I-10
Лабораторија за биохемију
Др Невена Ђукић
4.
А-По-5
Лабораторија за екологију животиња
Др Снежана Пешић
5.
A-II-10
Лабораторија за физиологију и екологију биљака
Др Биљана Бојовић
6.
A-По-1
Лабораторија за ботанику
Др Милан Станковић
7.
A-По-2
Лабораторија за генетику и молекуларну физиологију
Др Снежана Станић
8.
A-По-3
Лабораторија за експерименталну физиологију, молекуларну биологију и екотоксикологију
Др Бранка Огњановић
9.
A-По-9а
Лабораторија за зоологију (лабораторија за екотоксикологију бескичмењака)
Др Тања Тракић
10.
A-I-11
Лабораторија за генетику
Др Оливера Милошевић-Ђорђевић
11.
A-II-3
Лабораторија за микробологију и микологију
Др Олгица Стефановић