др Богдан Пирковић

др Богдан Пирковић Доцент
ИНСТИТУТ Институт за математику и информатику
ГРУПА      
Кабинет: А-II-16 Дипломирао: 20. 9. 2010. године
Email: apirkovic@yahoo.com Магистрирао: 4. 9. 2012. године
Телефон: 034 336 223 лок. 277 Докторирао: 3. 12. 2022. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије
  • Вероватноћа (ОАС математика)
  • Вероватноћа и статистика (МАС информатика)
  • Образовни софтвер (ОАС математика)
  • Софтверски алати (ОАС математика)
  • Математика 1 (ОАС хемија)
  • Математика 2 (ОАС физика)
  • Статистика (ОАС математика)
РЕФЕРЕНЦЕ:
  1. D. Mikić, E. Desnica, A. Ašonja, B. Pirković: Personnel-basis of maintenance of technical systems, Tehnička dijagnostika-Banja Luka, No. 3-4/2014, (ISSN: 1840-4898), 4-10.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
  • Рачунарско моделирање и симулације

Home Page