Институт за физику


Институт за физику основан је 1976 године, истовремено са прерастањем Одељења београдског ПМФ-а у самостални Природно-математички Факултет у Крагујевцу.

Институт је смештен у посебној згради бивше Више педагошке школе.

У оквиру Института организоване су:

Основне академске студије - 4 године (8 семестара, 240 ЕСПБ) - академски називи:

Дипломске академске студије - мастер - 1 година (2 семестра, 240 + 60 ЕСПБ) - академски називи:

Докторске академске студије - 3 године (6 семестара, 300 + 180 ЕСПБ) - академски назив:

За експерименталне вежбе студената физике у Институту су формиране и опремљене лабораторије за: рачунарство и електронику, електромагнетизам и оптику, атомску и субатомску физику, механику и молекуларну физику, и методику наставе физике. На крову Института за физику изграђена је и опремљена Астрономска опсерваторија.

За научноистраживачки рад из радијационе физике формирана је и опремљена посебна лабораторија. У току су напори за формирање лабораторија за добијање монокристала и холографију.

У Институ за физику живи и делује Астрономско друштво "БЕЛЕРОФОНТ". У оквиру лабораторије за информатику се развија систем за даљински приступ експериментима посредством Интернета под називом "Wеб Лаб".

У циљу организовања научно-истраживачког рада, оформљене су групе истраживача за: радијациону и нуклеарну физику, теоријску физику, физику плазме, информатику и рачунарство, атомску и молекуларну физику и одгајање монокристала. Две трећине наставника и сарадника Института је ангажовано на реализацији научно-истраживачких пројеката које финансира Минстарство за науку и технологију Републике Србије. Више од половине наставника и сарадника одржава научну сарадњу са партнерима у Кини, Француској, Русији, Шпанији и Грчкој.