Истраживачке групеИстраживачке групе у Институту за математику и информатику


Назив групе: Група за Диференцијалну геометрију

Делатност: Теоријска истраживања Риманових и семи-Риманових многострукости са применама

Руководилац групе: др Емилија Нешовић, редовни професор

Чланови групе:

 • др Милица Грбовић Ћирић, доцент
 • Јелена Ђорђевић, асистент
 • Аница Пантић, асистент

Контакт информације: emilija.nesovic@pmf.kg.ac.rs


Назив групе: Група за методику наставе математике

Делатност: Емпиријска и теоријска истраживања математичког образовања

Чланови групе:

 • др Марија Станић, редовни професор
 • др Слађана Димитријевић, ванредни професор
 • др Сузана Алексић, ванредни професор
 • др Александар Миленковић, доцент
 • др Ненад Стојановић, доцент
 • Јелена Стеванић, асистент
 • Немања Вучићевић, асистент

Контакт информације:


Назив групе: Група за истраживања у стохастици и статистици

Делатност: Стохастичко и статистичко моделирање, проблеми кластеровања, развијање статистичке теорије узрочности

Чланови групе:

 • др Слађана Димитријевић, ванредни професор
 • др Богдан Пирковић, доцент
 • Теодора Љујић, асистент

Контакт информације:


Назив групе: Нумеричка анализа и теорија апроксимација

Делатност: Проучавање и конструкција нестандардних ортогоналних система и њихова примена у нумеричкој интеграцији

Руководилац групе: др Марија Станић, редовни професор

Чланови групе:

 • др Татјана Томовић Младеновић, ванредни професор
 • др Дејан Бојовић, ванредни професор
 • Александра Милосављевић, асистент

Контакт информације: marija.stanic@pmf.kg.ac.rs


Назив групе: Група за спектралну и хемијску теорију графова

Делатност: Проучавање екстремалних проблема на графовима, истраживање спектралних инваријанти графова

Руководилац групе: др Бојана Боровићанин, ванредни професор

Контакт информације: bojana.borovicanin@pmf.kg.ac.rs


Назив групе: Група за алгебру и математичку логику

Делатност: Репрезентација логичких структура и формалних језика и њихове примене у рачунарству

Руководилац групе: др Радосав Ђорђевић, редовни професор

Чланови групе:

 • др Ненад Стојановић, доцент
 • Љубица Ђуровић, асистент
 • Маја Лаковић, асистент
 • Милица Дабић, сарадник у настави

Контакт информације: rdjordjevic@kg.ac.rs


Назив групе: Група за фракциони диференцијални рачун

Делатност: Разматрају се проблеми егзистенције и јединствености позитивних решења нелинеарних фракционих диференцијалних једначина са различитим типовима граничних услова.

Чланови групе:

 • др Сузана Алексић, ванредни професор
 • др Слађана Димитријевић, ванредни професор
 • др Татјана Томовић Младеновић, ванредни професор

Контакт информације:


Назив групе: Група за теорију фиксне тачке

Делатност: Истраживање егзистенције и јединствености фиксне тачке

Руководилац групе: др Мирјана Пантовић, доцент

Контакт информације: mirjana.pantovic@pmf.kg.ac.rs


Назив групе: Група за функционалну анализу

Делатност: Изучавање транслационо-инваријантних потпростора Собољевих простора и карактеризација оквира и Riesz-ових база у тим просторима

Руководилац групе: др Сузана Алексић, ванредни професор

Чланови групе:

 • Александар Аксентијевић, истраживач приправник
 • Марко Дабић, асистент

Контакт информације: suzana.aleksic@pmf.kg.ac.rs


Назив групе: Група за оптимизацију

Делатност: Оптимизација

Руководилац групе: Немања Вучићевић, асистент

Контакт информације: nemanjа.vucicevic@pmf.kg.ac.rs


Назив групе: Центар за рачунарско моделовање и оптимизацију (ЦЕРАМО)

Делатност: Делатност центра покрива развој физички заснованих модела за примену у симулацијама природних феномена, као и развој модела заснованих на подацима добијеним осматрањем природних и друштвених објеката и процеса. Истраживања у области оптимизације подразумевају развој иновативних рачунарских метода и технологија за примену у оптимизацији производа и процеса, као и за естимацију параметара рачунарских модела, што чини основу за реалне апликације машинског учења и вештачке интелигенције. Као подршка моделовању и оптимизацији у делатност Центра спадају и активности на развоју метода и технологија из области рачунарства високих перформанси.

Руководилац групе: др Бобан Стојановић, редовни професор

Чланови групе:

 • др Милош Ивановић, ванредни професор
 • др Ана Капларевић-Малишић, доцент
 • др Татјана Стојановић, доцент
 • др Вишња Симић, доцент
 • др Марина Свичевић, доцент
 • др Бранко Арсић, доцент
 • Лазар Крстић, асистент
 • Андреја Живић, асистент

Контакт информације: boban.stojanovic@pmf.kg.ac.rs


Назив групе: Групa за истраживања из области Тополошке комбинаторике

Делатност: Истраживања тополошких, геометријских и комбинаторних својстава простора који имају триангулацију као и њихових примена. Руководилац групе: др Маринко Тимотијевић, доцент

Чланови групе:

 • Данко Ђорђевић, асистент.

Контакт информације: marinko.timotijevic@pmf.kg.ac.rs


Истраживачке групе у Институту за физику


Назив групе: Група за фотонска истраживања оптичких влакана

Делатност: Теоријска и експериментална истраживања преносних карактеристика оптичких влакана и фибер оптичих сензора.

Руководилац групе: др Светислав Савовић, редовни професор

Чланови групе:

 • др Милан Ковачевић, редовни професор
 • др Ана Симовић, асистент са докторатом
 • др Љубица Кузмановић, асистент

Контакт информације: savovic@kg.ac.rs


Назив групе: Група за квантну физику

Делатност: Теоријска истраживања у основама области квантне физике и примене у савременој нано- и квантној- технлогији

Руководилац групе: др Мирољуб Дугић, редовни професор

Чланови групе:

 • др Момир Арсенијевић, доцент

Контакт информације: miroljub.dugic@pmf.kg.ac.rs


Назив групе: Група за радијациону физику

Делатност: Теоријска и експериментална истраживања у радијационој физици и радиоекологији.

Руководилац групе: др Драгана Крстић, ванредни професор

Чланови групе:

 • др Ненад Стевановић, ванредни професор
 • др Владимир М. Марковић, доцент
 • Марко Милошевић, асистент
 • Милена Живковић, истраживач сарадник
 • Жељко Цимбаљевић, истраживач приправник

Контакт информације: dragana@kg.ac.rs


Назив групе: Интернет ствари и повезане технологије

Делатност: Различита истраживања везана за микроконтролерe, сензоре, актуаторе, веб и мрежне технологије, роботику, неуралне мреже за имплементирање повезаних паметних уређаја

Руководилац групе: др Владимир Цвјетковић, доцент

Контакт информације: vladimir.cvjetkovic@pmf.kg.ac.rs


Назив групе: Група за физику судара и фотопроцеса у атомским и (био) молекулским системима

Делатност: Теоријска и нумеричка истраживања интеракција атома и (био)молекула са електромагнетним зрачењем коришћењем квантно-механичких модела. Основни циљ је проучавање механизама и динамике фотопроцеса у овим системима.

Руководилац групе: др Виолета Петровић, ванредни професор

Чланови групе:

 • Христина Делибашић Марковић, асистент

Контакт информације: violeta.petrovic@pmf.kg.ac.rs


Назив групе: Група за статистичку физику

Делатност: Теоријско проучавање критичног понашања модела магнетних и полимерних система

Чланови групе:

 • др Иван Живић, редовни професор
 • др Сања Јанићевић, доцент, виши научни сарадник
 • Соња Радић, асистент

Контакт информације:


Назив групе: Група за атомску, оптичку и субатомску физику

Делатност: Теоријска и нумеричка истраживања интеракције ласера и атомских система. Мерење нарушења CP симетрије у Хигсовом сектору на будућим електрон-позитронским сударачима.

Руководилац групе: др Мирко Радуловић, доцент

Члан групе:

 • др Јасна Стевановић, доцент

Контакт информације: mirkonije@kg.ac.rs


Истраживачке групе у Институту за хемију


Назив групе: Група за координациону и медицинску неорганску хемију

Делатност: Синтеза, карактеризација и испитивање комплекса метала као потенцијалних терапеутских агенаса

Руководилац групе: др Биљана Глишић, ванредни професор

Чланови групе:

 • Тина Андрејевић, истраживач сарадник
 • Невена Стевановић, истраживач сарадник
 • Бојана Пантовић, истраживач приправник

Контакт информације: biljana.glisic@pmf.kg.ac.rs


Назив групе: Лабораторија за органску синтезу и електроорганску хемију

Делатност: Синтеза, електрохемијска и биолошка карактеризација органских једињења.

Руководилац групе: др Иван Дамљановић, доцент

Чланови групе:

 • др Драгана Стевановић, доцент
 • др Јована Бугариновић, научни сарадник
 • др Марко Пешић, научни сарадник

Контакт информације: ivan.damljanovic@pmf.kg.ac.rs


Назив: Лабораторија за органску и биоорганску хемију

Делатност: Експериментално и теоријско испитивање антиоксидативних и других биоактивних особина различитих класа синтетисаних органских једињења

Руководилац групе: др Владимир Петровић, ванредни професор

Чланови групе: Јовица Бранковић, истраживач-сарадник

Контакт информације:


Назив групе: Група за органску хемију

Делатност: Синтеза и карактеризација потенцијално биолошки активних органских молекула

Руководилац групе: др Виолета Марковић, доцент

Чланови групе:

 • др Милена Петровић, истраживач сарадник
 • Тамара Тодоровић, докторанд

Контакт информације: violeta.markovic@pmf.kg.ac.rs


Назив групе: Група за истраживања биолошки активних секундарних метаболита биљака и фитопрепарата

Делатност: Хемијска карактеризација биљних производа и одређивање садржаја биокативних једињења у природним производима пореклом из биљака. Испитивање могућности примене биљних препарата и изолованих сакундарних метаболита биљака у развоју нових дијететских суплеманата и козметичких препарата, као и примене у зеленој синтези наночестица метала.

Руководилац групе: др Владимир Михаиловић, доцент

Чланови групе:

 • Никола Срећковић, истраживач сарадник

Контакт информације: vladimir.mihailovic@pmf.kg.ac.rs


Назив групе: Крагујевачки центар за рачунарску биохемију

Делатност: Развој иновативних лекова и смеша етарских уља заснованих на методама вештачке интелигенције.

Руководилац групе: др Милан Младеновић, ванредни професор

Чланови групе:

 • др Невена Томашевић, асистент

Контакт информације: milan.mladenovic@pmf.kg.ac.rs


Назив групе: Група за бионеорганску и координациону хемију

Делатност: Синтеза, експериментална и теоријска истраживања нових лиганада и њихова координација са различитим прелазним металима као потенцијалних атитуморских агенаса

Руководилац групе: Проф. др Верица Јевтић, редовни професор

Чланови групе:

 • Проф. др Верица Јевтић, редовни професор
 • Ђорђе Петровић, истраживач-сарадник
 • Маријана Касаловић, истраживач-сарадник

Контакт информације: verica.jevtic@pmf.kg.ac.rs


Назив групе: Група за истраживања из области наставе хемије и молекулског моделирања

Делатност: Усавршавање савремених метода наставе хемије заснованих на примени информационо-комуникационих технологија (ИКТ)

Руководилац групе: др Јелена Ђурђевић Николић, доцент

Чланови групе:

 • Филип Сташевић, асистент

Контакт информације: jelena.djurdjevic@pmf.kg.ac.rs


Назив групе: Група за истраживања у области координационе хемије и хемијске кинетике

Делатност: Синтеза и карактеризација комплексних једињењаразличитих јона прелазних метала, испитивање кинетике и механизма супституционих реакција комплексних једињења и испитивање интеракција комплекса са различитим биомолекулима.

Руководилац групе:

 • др Биљана Петровић, редовни професор
 • др Јована Богојески, ванредни професор

Чланови групе:

 • др Снежана Радисављевић, научни сарадник
 • др Душан Ћоћић, научни сарадник
 • Ангелина Петровић. истраживач-сарадник
 • Милица Међедовић, истраживач-сарадник

Контакт информације:


Назив групе: Група за експериментална истраживања у области хемије природних производа и екотоксиколошке анализе

Делатност: Експериментална истраживања у области изоловања, спектроскопске идентификације, кфантификације и биолошке активности секундарних метаболита биљака, као и развој хроматографских метода (GC/MS и HPLC-PDA-FL) у екотоксиколошкој и форензичкој анализи.

Руководилац групе: др Ненад Вуковић, редовни професор

Чланови групе:

 • др Милена Вукић, научни сарадник

Контакт информације: nenad.vukovic@pmf.kg.ac.rs


Назив групе: Група за бионеорганску хемију

Делатност: Теоријска и експериментална истраживања комплекса прелазних метала са различитим типовима лиганада и њихова потенцијална медицинска примена.

Руководилац групе: др Зоран Матовић, редовни професор

Чланови групе:

 • др Зоран Матовић, редовни професор
 • др Марија Ристић, научни сарадник
 • др Маја Ђукић, научни сарадник
 • Игњат Филиповић, истраживач сарадник
 • Марко Радовановић, истраживач сарадник

Контакт информације: zoran.matovic@pmf.kg.ac.rs


Назив групе: Група за синтетичку органску и биоорганску хемију

Делатност: Синтеза и карактеризација хетероцикличних једињења која показују потенцијалну биолошку активност. Посебна пажња је усмерена на синтези малих молекула као потенцијалних инхибитора ензима дихидрооротат дехидрогеназе (hDHODH)

Руководилац групе: др Милан Јоксовић, редовни професор

Чланови групе:

 • Марина Димитријевић, истраживач-приправник

Контакт информације: mjoksovic@kg.ac.rs


Назив групе: Група за аналитичку хемију

Делатност:

 • Развој и примена носача, на бази биополимера, за контролисано отпуштање вишенаменских лекова
 • Развој и примена сензорских материјала/наноформулација у циљу одређивања параметара у фармацеутским, биохемијским и прехрамбеним узорцима

Руководилац групе: др Зорка Станић, редовни професор

Чланови групе:

 • др Зорка Станић, редовни професор
 • др Зоран Симић, асистент са докторатом
 • др Јелена Степановић, асистент са докторатом
 • Катарина Постоловић, истраживач − приправник

Контакт информације: zorka.stanic@pmf.kg.ac.rs


Назив групе: Група за теоријску и рачунарску хемију

Делатност: Развој и примена метода квантне хемије за моделовање структуре и хемијских особина молекулских система (од малих органских и неорганских молекула, до комплекса прелазних метала, кластера, као и сложених молекула од важности у биолошким системима, и у развоју нових материјала).

Руководилац групе: др Славко Раденковић, ванредни професор

Чланови групе:

 • Др Борис Фуртула, ванредни професор
 • Слађана Ђорђевић, асистент
 • Марија Антић, истраживач сарадник

Контакт информације: slavkoradenkovic@kg.ac.rs


Назив групе: Група за бионеорганску и неорганску медицинску хемију

Делатност: Синтеза и карактеризација комплекса паладијума(II) и платине(II) и испитивање њихове биолошке активности

Руководилац групе: др Снежана Рајковић, редовни професор

Чланови групе:

 • Анђела Франицх, асистент

Контакт информације: snezana.rajkovic@pmf.kg.ac.rs


Назив групе: Аналитичка хемија

Делатност: Примена хроматографских и оптичких метода за анализу и карактеризацију природних производа и новосинтетисаних једињења; осцилаторне реакције, потенциметријске и флуориметријске методе за изучавање хемијских равнотежа.

Руководилац групе: др Јоксовић Љубинка, ванредни професор

Чланови групе:

 • др Ћирић Андрија, доцент
 • др Јаковљевић Иван, асистент са докторатом
 • др Михаиловић Невена, научни сарадник
 • Максимовић Тијана, истраживач сарадник

Контакт информације: ljubinka.joksovic@pmf.kg.ac.rs


Истраживачке групе у Институту за биологију и екологију


Назив групе: Ботаника

Делатност: Теоријска и експериментална истраживања морфолошких, систематских, фитохемијских, физиолошких и еколошких карактеристика биљака.

Руководилац групе: др Марина Топузовић, редовни професор

Чланови групе:

 • др Милан Станковић, ванредни професор
 • др Горица Ђелић, ванредни професор
 • др Биљана Бојовић, ванредни професор
 • др Снежана Бранковић, доцент
 • др Драгана Јаковљевић, асистент са докторатом
 • Ненад Златић, асистент
 • др Филип Грбовић, научни сарадник
 • Милица Кањевац, истраживач-сарадник
 • Марија Тодоровић, истраживач-сарадник

Контакт информације: marina.topuzovic@pmf.kg.ac.rs


Назив групе: Центар за рибарство и конзервацију биодиверзитета копнених вода - Акваријум

Делатност: Истраживања у области хидробиологије и заштите вода, биодиверзитета алги, макробескичмењака и риба, биолошког и еколошког мониторинга копнених вода, као и у области криопрезервације

Руководилац група: др Владица Симић, редовни професор

Чланови групе:

 • др Снежана Симић, редовни професор
 • др Ана Петровић, доцент
 • др Невена Ђорђевић, доцент
 • др Симона Ђуретановић, научни сарадник
 • др Милена Раденковић, научни сарадник
 • др Наташа Којадиновић, научни сарадник
 • Тијана Величковић, асистент
 • Марија Јаковљевић, истраживач-сарадник
 • Маријана Николић, истраживач-сарадник
 • Предраг Симовић, истраживач-сарадник

Контакт информације: vladica.simic@pmf.kg.ac.rs


Назив групе: Ћелијска и молекуларна биологија

Делатност: Фундаментална и примењена истраживања у области молекуларне биологије и физиологије

Руководилац групе: др Милена Милутиновић, доцент

Чланови групе:

 • др Данијела Никодијевић, научни сарадник
 • Јована Јованкић, истраживач-сарадник
 • Стефан Благојевић, истраживач-сарадник
 • Александра Никезић, истраживач-сарадник
 • Невена Планојевић, истраживач-сарадник
 • Никола Раденковић, стипендиста

Контакт информације: milena.milutinovic@pmf.kg.ac.rs


Назив групе: Генетика и генотоксикологија

Делатност: Евалуација генетички ризичних фактора у репродуктивној и развојној биологији

Руководилац групе: др Оливера Милошевић-Ђорђевић, редовни професор

Чланови групе:

 • др Снежана Станић, редовни професор
 • др Дарко Грујичић, ванредни професор
 • Јована Тубић Вукајловић, асистент
 • Марина Радовић Јаковљевић, истраживач-сарадник
 • Александра Марковић, истраживач-сарадник

Контакт информације: olivera.djordjevic@pmf.kg.ac.rs


Назив групе: Биоремедијација

Делатност: Теоријска и експериментална истраживања и примена метода и техника биоремедијације

Руководилац групе: др Александар Остојић, редовни професор

Чланови групе:

 • др Радмила Глишић, ванредни професор
 • др Ивана Радојевић, доцент
 • др Снежана Бранковић, доцент
 • др Филип Грбовић, научни сарадник
 • Катарина Ћирковић, истраживач-приправник

Контакт информације: aleksandar.ostojic@pmf.kg.ac.rs


Назив групе: Микологија

Делатност: Истраживање диверзитета гљива и лишајева и њиховог потенцијала у биомедицини и процесима биоремедијације

Руководилац групе: др Маријана Косанић, ванредни професор

Чланови групе:

 • Невена Петровић, асистент
 • Јована Тодоровић, докторанд

Контакт информације: marijana.kosanic@pmf.kg.ac.rs


Назив групе: Општа и примењена ентомологија

Делатност: Еколошка, фаунистичка (зоогеографска) и таксономска, али и експериментална истраживања екологије, биологије развића разних врста инсеката, како слободноживећих, тако и складишних штеточина

Руководилац групе: др Снежана Пешић, редовни професор

Чланови групе:

 • др Ана Митровски Богдановић, доцент
 • др Филип Вукајловић, доцент
 • Драгана Предојевић, асистент

Контакт информације: snezana.pesic@pmf.kg.ac.rs


Назив групе: Биохемија

Делатност: Експериментална биохемијска истраживања

Руководилац групе: др Невена Ђукић, редовни професор

Чланови групе:

 • др Стефан Марковић, асистент са докторатом
 • Јована Тодосијевић, истраживач-сарадник
 • Ђорђе Минић, истраживач-приправник

Контакт информације: nevena.djukic@pmf.kg.ac.rs


Назив групе: Молекуларна биологија и физиологија

Делатност: Група се бави се испитивањем утицаја природних и синтетских ксенобиотика, нутрацеутика и физиолошких фактора на разчичите модел системе у области системске, молекуларне и ћелијске физиологије и биологије канцера. Истраживања укључују и токсиколошке анализе новосинтетисаних терапеутика у in vivo условима, молекуларну сигнализацију у инфламаторном одговору, као и испитивање ефикасности наноносача на ћелијским линијама здравих и туморских ћелија.

Руководилац групе: др Бранка Огњановић, редовни професор

Чланови групе:

 • др Милош Матић, ванредни професор
 • др Ана Обрадовић, научни сарадник
 • др Милица Пауновић, асистент

Контакт информације: branka.ognjanovic@pmf.kg.ac.rs


Назив групе: Микробиологија

Делатност: In vitro тестирање антибактеријске активности природних и синтетисаних једињења, природних производа, екстраката и етарских уља. Испитивање механизама антибактеријског деловања. Синергистички ефекат. Испитивање способности формирања биофилма бактерија in vitro. In vitro тестирање антибиофилм активности. Израда антибиограма.

Руководилац групе: др Олгица Стефановић, ванредни професор

Чланови групе:

 • др Ивана Радојевић, доцент
 • Катарина Ћирковић, истраживач-приправник
 • Марина Станковић, истраживач-приправник
 • Јелена Терзић, истраживач-приправник

Контакт информације:


Назив групе: Лумбрикологија

Делатност: Таксономска, биогеографска и еколошка истраживања кишних глиста (Lumbricidae) на Балкану

Руководилац групе: др Тања Тракић, доцент

Чланови групе:

 • Филип Поповић, истраживач сарадник

Контакт информације: tanja.trakic@pmf.kg.ac.rs