др Бранко Арсић

др Бранко Арсић Доцент
ИНСТИТУТ - Институт за математику и информатику
ГРУПА -      
Кабинет: A-III-1b Дипломирао: 2008. године
Email: brankoarsic@kg.ac.rs Магистрирао:  
Телефон: 034 336 223 лок. 306 Докторирао: 2020. године 
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије
 • Представљање и тумачење података
 • Машинско учење 2
 • Увод у науку о подацима
 • Просторне базе података и ГИС у екологији
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. R. Miković, B. Arsić, Ð. Gligorijević, M. Gačić, D. Petrović, & N. Filipović. The Influence of Social Capital on Knowledge Management Maturity of Nonprofit Organizations–Predictive Modelling Based on a Multilevel Analysis. IEEE Access, 7, pp. 47929-47943, 2019. DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2909812
 2. B. Arsić, M. Đokić-Petrović, P. Spalević, I. Milentijević, D. Rančić, M. Živanović. SpecINT: A framework for data integration over cheminformatics and bioinformatics RDF repositories. Semantic Web - Interoperability, Usability, Applicability, Vol. 10, No. 4, pp. 795-813, 2019. DOI: 10.3233/SW-180327
 3. B. Arsić, Lj. Bojić, I. Milentijević, P. Spalević, D. Rančić. SYMBOLS: software for social network analysis. Facta Universitatis, Series: Automatic Control and Robotics, vol. 17, no. 3, pp. 205-222, 2018. DOI:10.22190/FUACR1803205A
 4. V. Cvjetković, M. Đokić, B. Arsić, M. Ćurčić. The ontology supported intelligent system for experiment search in the scientific research center. Kragujevac Journal of Science, 36(2014), pp. 95-110. DOI: 10.5937/KgJSci1436095C
 5. B. Arsić, D. Cvetković, S. K. Simić, Milan Škarić. Graph spectral techniques in computer sciences. Applicable Analysis and Discrete Mathematics, 6(2012), issue 1, pp. 1-30. DOI: 10.2298/AADM111223025A
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • TAXINOMISIS, A multidisciplinary approach for the stratification of patients with carotid artery disease, Horizon 2020.
ОБЛАСТ ИНТЕРЕСОВАЊА
 • вештачка интелигенција, машинско учење, Big Data, Семантички Веб, графови

Home Page