Ђурђевић-Николић др Јелена

Ђурђевић-Николић др Јелена Доцент
ИНСТИТУТ - Институт за хемију
ГРУПА -   Настава хемије  
Кабинет: Б-I-12 Дипломирала: 2007. године
Email: jdjurdjevic@kg.ac.rs Магистрирала:  
Телефон: 034 336 223 лок. 362 Докторирала: 29.11.2011. године
КРАТКА СТРУЧНА БИОГРАФИЈА
НАСТАВА (списак предмета за текућу школску годину)
Основне студије
 • Методика наставе хемије 1.
 • Школска пракса
 • Рачунари у хемији 1 (вежбе).
Мастер студије
 • Савремен облици наставе хемије (вежбе)
РЕФЕРЕНЦЕ:
 1. J. D. Nikolić, S. Wouters, J. Romanova, A. Shimizu, B. Champagne, T. Junkers, D. Van der Zande, D. Van Neck, M. Waroquier, V. Van Speybroeck, and S. Catak, PPV Polymerization through the Gilch Route: Diradical Character of Monomers, Chemistry - A European Journal, 21 (2015) 19176-19185
 2. Slavko Radenković, Jelena Tošović, and Jelena Đurđević Nikolić, Local Aromaticity in Naphtho-Annelated Fluoranthenes: Can the five-membered rings be more aromatic than the six-membered rings?, Journal of physical chemistry A, 119 (2015), 4972-4982
 3. Slavko Radenković , Jelena Đurđević and Patrick Bultinck, Local aromaticity of the five-membered rings in acenaphthylene derivatives, Physical Chemistry Chemical Physics, 14 (2012) 14067-14078
 4. S. Marković, J. Đurđević, S. Jeremić, I. Gutman, Triplet fluoranthenes: aromaticity versus unpaired electrones, Journal of Molecular Modeling, 17 (2011) 805-810
 5. J. N. Korolija, J. Đurđević, M. Tošić, I. Matijašević, I. Gutman, Hleb u nastavi hemije u osnovnoj školi, Hemijski Pregled, 55 (2014) 106-111
АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ
 • Теорија графова и математичко програмирање са применама у хемији и рачунарству, Пројекат бр. 174033.
 • Електро - аналитичка хемија
CURRICULUM VITAE - СрпскиCURRICULUM VITAE - English